Voor de rechter omdat stempas bij het restafval zat

Op 21 maart 2018 konden we naar de stembus om nieuwe gemeenteraden te kiezen. Dat kon Adam (29) uit Valkenburg in de gemeente Katwijk ook, maar dat deed hij niet. Een maand later gooit hij zijn stempas in de vuilnisbak. Heel begrijpelijk als je niet hebt gestemd, maar de stempas is van papier. U voelt hem misschien al aankomen.

Op het ‘milieuparkje’ op het Valkenburgse Duyfrakplein staan 9 afvalcontainers: 2 voor plastic, metaal en drinkpakken, 2 voor papier, 2 voor glas, 1 voor textiel, 1 voor groente-, fruit- en tuinafval en 1 voor restafval. Adam gooit zijn zak met vuil in de grijze afvalcontainer voor… restafval. En daar mag geen papier in! Een goa (gemeentelijk opsporingsambtenaar – zo worden ze in Katwijk genoemd) graaft in de vuilniszak, fotografeert om 11.11 uur de stempas, meldt zich bij Adam aan de deur en laat de foto op zijn slimme telefoon zien. Adam is het haasje.

Expres
Adam krijgt een boete (strafbeschikking) van 95 euro, maar die weigert hij te betalen. Hij gaat in beroep (verzet). En aldus zit hij vandaag in zaal F1 van het Haagse gerechtsgebouw tegenover de economische politierechter. "Het klopt dat ik mijn stempas in de bak voor het restafval heb gedaan en dat deed ik expres", zegt Adam. Niet per ongeluk, nee, met opzet. Je zou denken: daarmee maak je het jezelf niet gemakkelijk bij de strafrechter, maar Adam is nog niet klaar. "Ik scheid afval altijd, maar de papierbakken op het plein zitten propvol. Het papier ligt op straat en ik wil niet dat mijn stempas op straat komt te liggen. Daar staat persoonlijke informatie op. Als de papierbakken niet altijd vol waren, dan zou ik mijn pas niet bij het restaval hebben gedaan." Om zijn betoog kracht bij te zetten, laat hij politierechter Van Essen en officier van justitie Poelman een recente foto van de volle papiercontainers op het Duyfrakplein zien.

Principe
Adam heeft geen strafblad en verdient genoeg om de boete van 95 euro te betalen. "Als ik u zo hoor, dan gaat het u om het principe", constateert politierechter Van Essen. Officier van justitie Poelman kan wel begrijpen waarom Adam huiverig was om zijn stempas bij het oud papier te doen. Natuurlijk, de stempas hoorde niet thuis in de vuilniszaak die bij het restafval werd gegooid. "De afvalstoffenverordening van Katwijk is heel duidelijk. Papier moet apart worden aangeboden, maar ik kan best wel volgen waarom mijnheer zijn stempas in die zak deed. Je wilt niet dat je persoonlijke gegevens op straat komen te liggen." Omdat Adam heeft gezegd dat hij persoonsgevoelige paperassen in de toekomst zal verscheuren om ze tóch bij het oud papier te kunnen doen, stelt ze voor om zijn boete voorwaardelijk te maken. "Met een proeftijd van 1 jaar." "Het zal niet meer gebeuren", zegt Adam.

Schuldig
Ook de economische politierechter begrijpt waarom Adam heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Dat hij zijn stempas bij het restvuil deed en dat dit niet mocht, staat als een paal boven water. "Het had op een andere manier gemoeten." Maar de straf die daarop moet volgen, is een andere zaak. De boete zo houden, hem voorwaardelijk maken? Helemaal geen boete? Rechter van Essen: "Ik kan mij uw standpunt wel voorstellen. Ik vind het ook goed dat u hier bent gekomen en dat u de verantwoordelijkheid neemt voor wat u hebt gedaan. Daarom ga ik artikel 9a toepassen. Dat betekent dat ik vind dat u wel schuldig bent, maar dat ik u geen straf opleg. Ik geef u geen voorwaardelijke boete, want u bent genoeg gewaarschuwd." "Dat klopt", reageert Adam.