Airbnb geschorst als lid Amsterdam Economic Board

Woningverhuursite Airbnb is geschorst als lid van de zogeheten Network Council van het Amsterdam Economic Board.

De Amsterdam Economic Board is een samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Het Network Council, waar Airbnb sinds mei vorig jaar lid van is, is een 'samenwerking, inspiratie of een klankbord' voor plannen en ambities.

Te weinig
Het stadsbestuur gaf in maart, na vragen van de SP, al aan te willen dat Airbnb zou stoppen bij het samenwerkingsverband. Eind juni heeft de zogeheten Agendacommissie van de Amsterdam Economic Board overlegd over het lidmaatschap van Airbnb. Geconcludeerd werd dat het bedrijf "te weinig doet om de negatieve impact van het bedrijfsmodel tegen te gaan".

De Amsterdam Economic Board doelt hiermee op het feit dat een woning via Airbnb, tegen de regels in, nog steeds meer dan dertig dagen per jaar verhuurd kan worden. De woningverhuursite kreeg van de Amsterdam Economic Board twee weken de tijd om zich aan de maximale verhuurtermijn te houden, anders zou er een schorsing volgen.

Niet aangepast
Airbnb heeft haar beleid niet aangepast en is daardoor sinds 22 juli geschorst, zo laat wethouder Udo Kock (Economische Zaken) vandaag in een brief aan de gemeenteraad weten. Op 13 september wordt besloten of het lidmaatschap daadwerkelijk wordt beëindigd.

Kock schrijft dat het stadsbestuur zich "onder onveranderde omstandigheden" blijft inzetten om het lidmaatschap van Airbnb te laten beëindigen.