Immigratie in eerste helft 2019 toegenomen

De bevolking van Nederland groeide in het eerste half jaar van 2019 sneller dan in dezelfde periode een jaar eerder. Bijna 46.000 inwoners kwamen erbij. Er vestigden zich vooral meer mensen uit het buitenland, maar ook het aantal sterfgevallen was kleiner dan in de eerste helft van 2018. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste bevolkingscijfers.

In het eerste halfjaar werden bijna 82.000 kinderen geboren en overleden ruim 77.000 mensen. De natuurlijke aanwas kwam daarmee uit op bijna 5.000. In het eerste halfjaar van 2018 was dat nog 1.000, doordat het aantal sterfgevallen toen hoger was (81.000).

Het aantal immigranten steeg in de eerst helft van 2019 tot bijna 113.000. In de eerste zes maanden van 2018 schreven ruim 101.000 immigranten zich in bij een Nederlandse gemeente. Het aantal emigranten nam minder toe, van 70.000 naar 72.000. Per saldo kwamen er 41.000 mensen bij door buitenlandse migratie, 10.000 meer dan in de eerste helft van 2018.

Vooral meer migranten uit Europa
Vooral het aantal migranten uit Europa nam toe, per saldo van ruim 14.000 in de eerste helft van 2018 naar bijna 21.000 in de eerste helft van 2019. Ook steeg het aantal migranten met een Aziatische en Amerikaanse achtergrond.

Vanuit Afrika bleef het aantal migranten ongeveer gelijk, ruim 5.000. Uit Eritrea en Ethiopië vestigden zich per saldo minder mensen in Nederland, maar uit andere Afrikaanse landen nam de migratie juist toe, zoals van mensen met een Zuid-Afrikaanse of Marokkaanse achtergrond.

Indiërs tweede groep migranten
Poolse migranten vormen nog altijd de grootste groep. Per saldo kwamen er in het eerste halfjaar ruim 5.500 Poolse inwoners bij. De immigratie nam toe van bijna 12.500 in de eerste helft van 2018 naar ruim 13.500 in de eerste helft van 2019, de emigratie steeg van ruim 7.500 naar 8.000. Indiërs vormen nu de op een na grootste groep immigranten. Zij komen veelal voor werk met hun partner en gezin naar Nederland

De sterkst groeiende groepen migranten hebben een achtergrond in de voormalige Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en Turkije. Het aantal Britten dat naar Nederland komt neemt sinds 2015 toe. Daarnaast vestigen zich nu meer Turkse migranten in Nederland dan er vertrekken. Van 2011 tot en met 2016 was dit omgekeerd.