Staat erkent aansprakelijkheid schade nabestaanden Srebrenica

Het kabinet aanvaardt de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak, die de nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica tegen de staat hadden aangespannen. De Staat erkent daarmee de aansprakelijkheid voor de geleden schade, zoals die is vastgesteld door de Hoge Raad. "Het is goed dat er nu duidelijkheid is gekomen", reageert minister Ank Bijleveld-Schouten van Defensie.

"Wij willen nogmaals ons medeleven uitspreken met de nabestaanden van de slachtoffers", zegt Bijleveld. "De genocide van Srebrenica mag nooit worden vergeten."

De Nederlandse aansprakelijkheid die de Hoge Raad heeft vastgesteld, betreft de groep mannen die op 13 juli 1995, 2 dagen na de val van de VN-enclave Srebrenica, de Nederlandse VN-compound moesten verlaten.

De mannen zijn vervolgens elders, en buiten het zicht van Dutchbat, vermoord door de Bosnisch-Servische strijdkrachten. Volgens de Hoge Raad was bij deze groep mannen sprake van onrechtmatig handelen door Dutchbat, waarvoor de Nederlandse Staat aansprakelijk is.

Internationale gemeenschap schoot tekort
Het kabinet zal de komende tijd bekijken, hoe zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de aansprakelijkheid voor de geleden schade voor de nabestaanden, die recht doet aan de uitspraak van de Hoge Raad.

De Nederlandse regering heeft steeds gezegd dat de internationale gemeenschap is tekortgeschoten in het bieden van voldoende bescherming aan de mensen in de zogenoemde safe areas, waaronder Srebrenica. Nederland acht zich, als lid van de internationale gemeenschap, medeverantwoordelijk voor het ontstaan van de situatie, waarin de genocide van Srebrenica heeft kunnen gebeuren. Het kabinet-Kok heeft daarvoor in 2002 de politieke verantwoordelijkheid genomen door zijn ontslag aan te bieden.

Het is volgens het kabinet goed om voor ogen te houden wie de schuldigen zijn aan de genocide van Srebrenica: dat zijn de toenmalige Bosnisch-Servische strijdkrachten. Sinds 1995 is door velen, ook door Nederland, hard gewerkt aan de berechting van de schuldigen. Dat heeft onder meer geresulteerd in veroordelingen van generaal Ratko Mladic en Radovan Karadzic door het Joegoslavië-tribunaal.

Het kabinet wil benadrukken dat de militairen van Dutchbat zich in bijzonder moeilijke omstandigheden bevonden. Tijdens de uitzending naar Bosnië heeft Dutchbat twee dodelijke slachtoffers te betreuren gehad.