BIJ1 wil training over 'white privilege'

De gemeente Amsterdam onderzoekt wat het kost om alle ambtenaren een zogenoemde privilegetraining te laten volgen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar andere manieren om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Dat staat in het 'Werkplan Aanpak Arbeidsmarktdiscriminatie 2019-2020' van GroenLinks wethouder Rutger Groot Wassink (Diversiteit). De training moet over 'wit en intersectioneel privilege' gaan.

BIJ1-raadslid Sylvana Simons diende het voorstel voor de privilegetraining in maart in. De ChristenUnie, Denk, GroenLinks, Partij voor de Dieren en PvdA steunden het plan. Daarmee werd de motie, met de krapst mogelijke meerderheid, aangenomen door de gemeenteraad.

Het is de bedoeling dat het stadsbestuur aangenomen moties uitvoert, al mag het stadsbestuur wel aangeven dat niet te kunnen of willen. Dat deed burgemeester Halsema bijvoorbeeld nadat een meerderheid van de gemeenteraad een alcoholverbod op de grachten wilde. Halsema noemde dat 'onwenselijk'.

'Naming & shaming'
In het gisteren gepresenteerde werkplan van Groot Wassink staat verder onder meer dat de gemeente discriminatie door bedrijven wil tegengaan. "De gemeente stelt de norm en maakt duidelijk dat discriminatie ontoelaatbaar is. Het college gaat daarbij naming & shaming niet uit de weg", aldus het plan van Groot Wassink in goed Nederlands.

Zo zal het onderzoeksbureau van de gemeente (OIS) uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens over meldingen van discriminatie analyseren en publiceren. "Doel is om te leren van de uitspraken."

'True Color'
Ook wordt er, in goed Nederlands benoemd, een 'serious game' over vooroordelen voor ambtenaren ontwikkeld. "Deze serious game bestaat uit twee delen: True Color is een kort spel van 15 minuten gericht op bewustwording en 'Blend in, stand out – Iedereen telt' is een uitgebreidere variant, waarin een team een dag een fictieve opdracht moet uitvoeren en waarin digitaal spelen en gezamenlijke reflectie elkaar afwisselen", schrijft de gemeente, in goed Nederlands, in het werkplan.

Eerder dit jaar werd al bekend dat de gemeente, in goed Nederlands gezegd, mystery guests in gaat zetten om het eigen sollicitatiebeleid te beoordelen. Deze methode wordt mogelijk ook toegepast bij bedrijven die plek bieden aan stagiaires. Hiervoor zou de gemeente in dat geval samenwerken met 'Doetank Peer' en 'Artikel 1'.

Identieke cv's
Die twee organisaties willen twee identieke cv’s naar veertig stagebedrijven uit verschillende sectoren sturen. "Daarbij is één cv van een fictieve studente met een niet-westerse naam, waarbij een foto van een dame met hoofddoek wordt meegezonden en één cv van een studente met een westerse naam, waarbij een foto van een dame zonder hoofddoek staat", schrijft de gemeente.

De organisaties en de gemeente denken dat de sollicitant met westerse naam vaker wordt uitgenodigd. "De bedrijven die voor de persoon met westerse naam hebben gekozen worden nagebeld om duiding te vragen. Van het gehele proces van begin tot eind zal een pakkende video worden gemaakt, waarin de reacties van de bedrijven worden verwerkt."