2,5 jaar cel en TBS voor poging tot doodslag op predikant

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de 51-jarige Wijnand B. uit Tricht veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf en terbeschikkingstelling met dwangverpleging wegens een poging tot doodslag op de (destijds) 64-jarige Ebi Wassenaar in een kerk in Rhenoy in 2017. Ook moet de man het slachtoffer ruim 294.000 euro aan schadevergoeding betalen. De vrouw liep zwaar hoofdletsel op en en heeft daardoor ernstige, blijvende beperkingen opgelopen.

Ernstige gevolgen voor het slachtoffer
Bij de strafmaat is enerzijds rekening gehouden met de ernstige gevolgen voor het slachtoffer en anderzijds met de sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid en de huidige gezondheidstoestand van de dader.

De dader was pianostemmer van beroep. De bewuste dag was hij op afspraak naar de kerk te Rhenoy gekomen om daar de piano te stemmen. Na afronding van zijn werkzaamheden en het overhandigen aan het slachtoffer van de factuur, heeft de man haar uit het niets met een (deels) stalen voorwerp een aantal malen hard op haar hoofd geslagen. Vervolgens heeft de man het slachtoffer bloedend op de grond in de kerk achtergelaten, waar zij enige tijd later door haar huisgenoot is aangetroffen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, waar zwaar schedel- en hersenletsel is geconstateerd. Ten gevolge daarvan is zij blijvend zodanig beperkt dat zij is aangewezen op 24-uurs zorg en haar beroep niet langer kan uitoefenen.

Sterk verminderd toerekeningsvatbaar
De dader lijdt aan een autisme spectrum stoornis en ontwikkelde in de periode voorafgaand aan zijn daad een psychotische kwetsbaarheid door het wegvallen van zijn moeder, die hem volledig verzorgde. Daardoor en door plotseling oplopende spanningen kwam hij tot zijn daad. Om deze redenen en gelet op de uitgebrachte deskundigenrapporten heeft het hof hem sterk verminderd toerekeningsvatbaar geacht.

Kort na zijn daad heeft de dader een hartstilstand gehad, waardoor hij enige tijd in coma heeft gelegen. Door zuurstofgebrek is, zo is uit deskundigenonderzoek gebleken, zijn geheugen aangetast, waardoor hij zich van zijn daad niets kan herinneren. Zijn spraak en motoriek zijn ook aangetast.

Gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging
Door dit alles komt het hof tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van kortere duur dan de aard, ernst en gevolgen van het delict normaal gesproken rechtvaardigen. Wel heeft het hof aan hem de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege opgelegd, omdat het risico op herhaling van voor personen gevaarlijk gedrag hoog is.