Boeren houden minder koeien

Nederland telde op 1 april 2019 bijna 3,8 miljoen runderen. Dit zijn er 121.000 (3 procent) minder dan een jaar eerder. Het aantal runderen per bedrijf is opnieuw niet verder toegenomen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de CBS Landbouwtelling 2019.

Op 1 april 2019 telde Nederland 1,6 miljoen volwassen melkkoeien. Dat zijn er ruim 33.000 (2 procent) minder dan een jaar eerder. Melkveehouders houden vooral minder kalfjes en pinken aan ter vervanging van de melkkoe. Dit aantal jonge dieren daalde opnieuw fors met ruim 100.000, een krimp van bijna 10 procent.

Het aantal vleeskalveren is met bijna 2 procent gestegen en doorbrak hiermee de grens van 1 miljoen dieren. Overig rundvee daalde met een kleine 2 procent naar 244.000 dieren.

Geen verdere schaalvergroting
In de rundveesector lijkt de rek uit de schaalvergroting. Het gemiddeld aantal runderen op de bedrijven met rundvee is in 2019 voor het derde jaar op rij iets gedaald. In 2016 waren er per bedrijf nog 160 runderen, dit jaar zijn het er 153. Het aantal melkkoeien per bedrijf schommelt de laatste vier jaar tussen 94 en 97, terwijl het aantal kalfjes en pinken voor het derde jaar op rij daalde van 65 in 2016 tot 51 in 2019.

Een koe (Afbeelding ter illustratie: Pixabay)
Een koe (Afbeelding ter illustratie: Pixabay)