Tot ruim 4 jaar cel voor ontvoering Insiya

De 5 mannen en een vrouw die in 2016 meewerkten aan de ontvoering van de destijds tweejarige peuter Insiya naar India krijgen gevangenisstraffen tot ruim 4 jaar. De rechtbank rekent het de daders zwaar aan dat een meisje door hun toedoen uit haar vertrouwde omgeving is weggerukt: een schrijnende situatie die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Heftig en ongehoord
Het plan, en de uitvoering daarvan, waren heftig en in elk geval in Nederland ongehoord: drie onbekende mannen drongen een woning in de Watergraafsmeer binnen en ontvoerden een meisje van twee. Dit gebeurde in opdracht van haar Indiase vader, die deze mannen daarvoor had ingehuurd. De ontvoerders waren voorbereid op het gebruik van geweld: één van hen was gewapend met een taser en tie-wraps. De twee mannen die het meisje meenamen, droegen haar over aan een andere groep ontvoerders. Die bracht haar naar de woning van één van de ontvoerders in Duitsland. Vanuit daar werd ze vervolgens door haar vader naar India ontvoerd.

Gezinsleven kapot gemaakt
Hoewel duidelijk is dat de hoofdverantwoordelijke voor de ontvoering de (in India verblijvende) vader is, neemt de rechtbank het de 4 mannen zeer kwalijk dat zij met volle wetenschap van de bedoeling aan de ontvoering hebben meegewerkt. Voor de rechtbank weegt zwaar mee dat het meisje alweer bijna drie jaar is gescheiden van haar moeder, die vanaf haar geboorte tot de dag van de ontvoering de constante factor in haar leven was. De mannen hebben een gezinsleven kapot gemaakt.

Eén man krijgt een gevangenisstraf van 4 jaar en 3 maanden, twee mannen krijgen gevangenisstraffen van 4 jaar. Een vierde man krijgt een lagere gevangenisstraf, van 3 jaar, omdat hij als enige zich direct bij de politie heeft gemeld, berouw heeft getoond en – ook anders dan de andere mannen – zijn volledige medewerking heeft verleend aan het onderzoek.

Een andere man en een vrouw krijgen gevangenisstraffen van 16 maanden (waarvan 6 voorwaardelijk) en 12 maanden (waarvan 6 voorwaardelijk) voor hun deelname aan de ontvoering. De rechtbank oordeelt dat zij medeplichtig zijn, wat betekent dat hun rol beduidend kleiner was dan die van de anderen.