Goederenvervoer per spoor opnieuw gestegen

In 2018 werd ruim 41,5 miljoen ton goederen vervoerd over Nederlands spoor. Dit is een toename van 0,9 procent in vergelijking met 2017. Het vervoer van steenkolen daalde. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De stijging van het goederenvervoer per spoor werd mede veroorzaakt door een toename van de doorvoer. Dit steeg met 620.000 ton ten opzichte van 2017, een toename van ruim 18 procent. Bij doorvoer vindt vervoer plaats over het Nederlandse spoor, maar worden de goederen zowel geladen als gelost in het buitenland. De doorvoer per spoor is in de afgelopen 4 jaar verdrievoudigd en bedraagt nu 9,6 procent van het totale vervoer.

De hoeveelheid goederen die over het spoor van en naar Nederland werden vervoerd nam in dezelfde periode af van 35 miljoen ton naar ruim 34 miljoen ton. Het aandeel van de aan- en afvoer van goederen in het goederenvervoer per spoor is bijna 83 procent. Het binnenlands vervoer nam in 2018 met 461.000 ton toe en heeft nu een aandeel van 7,7 procent.

Kolenvervoer per spoor gedaald
Het kolenvervoer per spoor is afgenomen van ruim 7.000 ton in 2017 naar 6.000 ton in 2018. Het kolenvervoer per spoor is daarmee in de afgelopen vijf jaar met meer dan 40 procent gedaald. In de afgelopen jaren is in Duitsland, de grootste afnemer van kolen, een aantal kolencentrales gesloten. In het laatste kwartaal van 2018 nam het vervoer van kolen per spoor weer toe. Deze stijging viel samen met een periode van extreem laag water, waardoor binnenvaartschepen minder goederen per scheepsbeweging konden vervoeren.

Meer containervervoer over het spoor
In 2018 zijn bijna 1,7 miljoen TEU vervoerd per spoor, een stijging van ruim 22 procent ten opzichte van 2017. Deze stijging was zowel zichtbaar in het internationale als in het binnenlandse transport. Het internationale transport (aan-, af- en doorvoer) steeg in deze periode van bijna 1,3 miljoen naar ruim 1,5 miljoen TEU, het binnenlands containertransport steeg van 125.000 TEU naar bijna 160.000 TEU.