'Honderd miljard dollar voor huizenplan voor zwart Amerika'

Bij de Democratische Partij is de strijd om wie het tegen Amerikaans president Donald Trump mag opnemen flink begonnen. Twee debatten zijn gepleegd en de grote beloften van de kandidaten, voornamelijk gratis onderwijs, kwijtschelding van studieschulden en ziektekostenverzekeringen voor iedereen, worden over tafel heen gekotst.

Kamala Harris, zwarte senator in Californië, gaat achter de stem van negroïd Amerika aan. Harris, senator in de Golden State sinds 2016, wil maar liefst honderd miljard dollar subsidie verstrekken aan zwarte Amerikanen die een huis willen kopen. Blank Amerika lijkt uitgesloten van dit bijzonder gat in de hand, ook arm blank Amerika heeft blijkbaar geen steun nodig om een huis te kopen.

"Na jaren van discriminatie is het nu de beurt aan zwarte gezinnen om een huis te kunnen bezitten", aldus Harris, die met dit plan het verschil in rijkdom tussen blank en zwart wil verkleinen. Harris is er van overtuigd dat het bezitten van een huis rijkdom bewerkstelligt. Daarom is zij van plan, als zij tot president gekozen wordt, om vier miljoen zwarte gezinnen een subsidie te geven van 25.000 dollar.

"Als we de raciale verschillen in de huiseigenaarscijfers wegwerken, zou de zwarte rijkdom met 32.113 dollar per huishouden groeien en zou de welvaartskloof tussen zwarte en witte huishoudens met 31 procent afnemen", volgens Harris' verkiezingsbelofte. Ze wil ook nog het lenen van geld makkelijker maken, zich waarschijnlijk niet realiserend dat mensen die niet met geld kunnen omgaan zo nóg dieper in de stront geduwd worden.

Raciale kwesties zijn in de huidige Amerikaanse politiek een belangrijk onderwerp geworden, omdat veel Democraten de regering onder Trump beschuldigen van vooroordelen tegen minderheden. Toch lijken de minderheden in de Verenigde Staten de, al drie jaar over elkaar heen rollende, Democraten zat te zijn. Zij zien dat de VS onder Trump het misschien best wel goed doet.