Nieuw-Zeeland beste land voor moslims, Nederland derde na Zweden

Een onderzoek onder leiding van Hossein Askari, econoom van Iraanse afkomst en docent aan de George Washington University, heeft uitgewezen dat Nieuw-Zeeland het beste land voor moslims is om in te wonen. Zweden komt op de tweede plaats en Nederland mag trots het brons in ontvangst nemen. 

Askari is hoofd van de, in de Verenigde Staten gehuisveste, onderzoeksgroep Islamicity Foundation, die sinds 2000 de 'islamiteit' van tientallen landen in de wereld meet. De onderzoekers meten in welke landen de leringen van de Koran het beste worden overgebracht, waaronder de naleving van rentevrije financiën, gelijkheid van onderwijs, eigendomsrechten en dierenrechten. Ze omvatten niet de persoonlijke plichten van moslims, zoals bidden, vasten en bedevaarten.

Slechts één procent van de inwoners van het voornamelijk Christelijke Nieuw-Zeeland is moslim. Na een recente aanslag op twee moskeeën, waarbij tientallen moslims het leven lieten, werd de band tussen moslims en Christenen alleen maar hechter. De premier, Jacinda Ardern, droeg zelfs een islamitische hoofddoek om na de aanslagen haar boodschap over te brengen. “Zij zijn wij, wij zijn één”, zei ze emotioneel.


Jacinda Ardern, een week na de aanslagen op Islamitische geloofshuizen (Foto: Gettyimages)

Moslimlanden presteren slecht
Westerse landen doen het overigens erg goed op deze Islamicity Index. Het eerste moslimland dat op de lijst staat is de Verenigde Arabische Emiraten, op een beschamende 45e plaats. Helemaal onderaan staat Jemen, het land waar de islam nota bene staatsgodsdienst is.

Askari begon de Index met een controversiële gedachte. "Kort na de dood van de profeet werd de islam gekaapt door geestelijken en heersers die in hun eigen belang handelden. Islam heeft in de beginperiode veel bijgedragen, maar als je vandaag de dag rondkijkt, moet je vragen stellen bij de verschillen in interpretaties."

De econoom kijkt puur naar de naleving van regels zoals ze in de Koran staan. "De Koran zegt dat er geen armoede zou moeten zijn, dus keken we naar de armoedecijferindices in de diverse landen. Moslimlanden doen het vreselijk. Momenteel doet Maleisië het het beste overall, maar er bestaan daar nog steeds problemen met corruptie en mensenrechten."

Kritiek
Critici van Askari zijn beducht voor het trekken van al te snelle conclusies, aangezien geen enkele interpretatie van de Koran overal in de wereld algemeen wordt geaccepteerd. Daardoor is de kans op subjectiviteit groot.

"Liberalisme, zoals het Westen dat toepast, wordt niet omarmd door veel van de islamitische meerderheidslanden. Daarentegen zijn Tunesië, Libanon en in mindere mate Irak, plaatsen met een aanzienlijk niveau van pluralisme, concurrentiebeding en vrijheid van het uiten van politieke ideeën zonder vrees voor vervolging", aldus Shadi Hamid, een senior fellow bij de Brookings Institution en auteur van het boek 'Islamic Exceptionalism', die de relatie tussen islam en politiek onderzoekt.

Askari is niet onder de indruk van de kritiek. "Het hele idee van deze Index is een meetbare maatstaf creeëren, zodat de mensen naar een geestelijke kunnen gaan en zeggen: 'Wij in dit land doen dit niet, maar dit staat wel in de Koran. Het geeft je een idee van hoe je moet hervormen waar je tekortschiet", vervolgt hij. "Het wordt gereedschap om vreedzame hervormingen door te voeren en zinvolle veranderingen in gang te zetten."