Halsema sluit 'aso-azc'

De bijzondere opvanglocatie voor asielzoekers in Amsterdam-West, de Extra Begeleiding en Toezicht Locatie (EBTL), moet eind oktober de deuren sluiten. Dat hebben de burgemeester en verantwoordelijk wethouder Kukenheim besloten, zo valt te lezen op de site van AT5.

Daarmee wijzen ze een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers af, dat had gevraagd om verlenging van het contract met de locatie. Halsema schrijft dat Amsterdam haar taak als 'verantwoordelijke hoofdstad' heeft genomen en dat andere gemeenten die rol nu moeten overnemen.

De buurt had bij de opening van de locatie in 2017 al de toezegging gekregen dat de locatie er maximaal twee jaar zou zijn, wat dan ook een van de redenen was voor het stadsbestuur om het bestaan van de locatie nu niet te verlengen. Andere redenen voor het besluit zijn de druk op de beschikbaarheid van geschikt vastgoed voor maatschappelijke opvang en de benodigde politie-inzet voor de opvanglocatie.

Overlastgevende asielzoekers
De EBTL aan de Transformatorweg is een speciale opvanglocatie, een soort 'straf-azc', bedoeld voor overlastgevende bewoners van asielzoekerscentra. De asielzoekers die hier geplaatst worden, hebben zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan pesterijen, discriminatie, vernielingen, verbaal of fysiek geweld.

In de EBTL zitten maximaal vijftig bewoners, die er maximaal drie maanden verblijven. Dat betekent niet dat er ook altijd vijftig asielzoekers in de locatie zitten; over het algemeen wordt de EBTL relatief weinig gebruikt. In februari vorig jaar zaten er slechts elf asielzoekers in het speciale azc.