In hoger beroep wel celstraf voor misbruik nichtje

Een 32-jarige man uit Bergen op Zoom is in hoger beroep veroordeeld voor het misbruik van zijn minderjarige nichtje. Het hof legt hem een gevangenisstraf op van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en 3 maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Verder moet hij zijn nichtje ruim 10.000 euro aan schadevergoeding betalen. De rechtbank Zeeland-West-Brabant gaf de man eerder een volledig voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 240 uur.

Misbruik
Van haar 4e tot haar 14e werd het nichtje meerdere malen misbruikt door haar neef. Het misbruik vond plaats als de familie samen was. Het vond plaats in de woning van het meisje, in die van haar neef of bij hun opa en oma thuis. Later gebeurde het ook in de auto van de man. De man was in de periode van het misbruik tussen de 14 en 24 jaar oud. Het hof beoordeelt het misbruik daarom in 2 zaken: 1 zaak tijdens zijn minderjarigheid en 1 zaak tijdens zijn meerderjarigheid.

Gedeeltelijke bekentenis
Het misbruik kwam aan het licht toen de man zijn daden gedeeltelijk opbiechtte aan zijn tante, de moeder van het slachtoffer. Ook in latere verklaringen legt hij geen volledige bekentenis af. Volgens hem is er slechts sprake van 2 misbruikincidenten. Het hof gelooft echter het slachtoffer en vindt - evenals de rechtbank - bewezen dat er veel meer incidenten hebben plaatsgevonden.

Straf
De verdachte heeft niet stilgestaan bij de gevolgen die het misbruik had voor zijn nichtje. Die waren voor haar zeer ingrijpend. Het meisje had lange tijd last van onder andere angsten, nachtmerries en lichamelijk klachten. Ook op haar ouders en haar omgeving heeft het misbruik grote impact gehad. Het hof houdt hier rekening mee bij het bepalen van de straf. Anders dan de rechtbank vindt het hof dat een volledig voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf niet passend zijn voor zulke ernstige feiten. Daarom legt het hof wél een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op.

Voorwaarden
Het hof komt in de ‘meerderjarigenzaak’ tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden én een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. In de ‘minderjarigenzaak’ legt het hof 3 maanden voorwaardelijke jeugddetentie op. De voorwaarden die het hof hierbij oplegt zijn reclasseringstoezicht en het volgen van de ‘Training Seksuele Delictplegers’. Het hof wil hiermee voorkomen dat hij opnieuw in de fout gaat.

Schadevergoeding
Het slachtoffer heeft om een schadevergoeding gevraagd van 10.000 euro immateriële schade en 100 euro materiële schade. Het hof heeft – net als de rechtbank - beslist dat de verdachte die bedragen moet betalen.