Harbers door het stof om cijfers criminele asielzoekers

De afgelopen dagen was er veel te doen om de gepubliceerde cijfers over criminele asielzoekers. Zo werd er geroepen dat het ministerie zware misdrijven 'verdoezelde' door ze onder de noemer 'overig' te scharen. Mark Harbers gaat in een brief aan de tweede kamer diep door het stof. 

Harbers begint zijn brief met de woorden: "Incidenten met asielzoekers leiden tot veel overlast en zijn een ernstig probleem. Om hier effectief tegen op te treden is het belangrijk de problematiek goed in kaart te brengen. Het kabinet wil zo transparant mogelijk zijn over de omvang van deze problematiek."

Volgens Harbers zijn de zwaarste misdrijven wel terecht onder de noemer 'overig' geschaard, omdat ze relatief weinig voorkomen: "In de rapportage Vreemdelingenketen zijn deze gegevens weergegeven in een overzicht van de tien meest voorkomende geregistreerde incidenten. Een grote categorie van relatief weinig voorkomende soorten incidenten is hierdoor terecht gekomen onder de noemer ‘overig’. Omdat zware misdrijven relatief weinig voorkomen, vallen registraties hiervan onder de categorie ‘overig’. Het is niet ongebruikelijk in rapportages te werken met een top tien en een restcategorie , maar in dit geval is daardoor volstrekt onbedoeld het beeld van onvolledige informatie ontstaan."

Hij besluit zijn brief met de belofte dat in de toekomst de cijfers voortaan volledig uitgesplitst zullen worden: "Juist omdat ik zo transparant mogelijk wil zijn over incidenten hecht ik er veel waarde aan dat een dergelijk beeld wordt voorkomen en stuur ik u hierbij het overzicht van alle geregistreerde incidenten onder de noemer ‘overig’. In toekomstige rapportages vreemdelingenketen zal dit volledig uitgesplitste overzicht worden opgenomen."

Harbers door het stof om cijfers criminele asielzoekers
Harbers door het stof om cijfers criminele asielzoekers