Vogelsoort sterft uit... en keert terug

De witkeelral, wie kent 'm niet? Ongeveer iedereen waarschijnlijk, maar dat maakt niet uit. De witkeelral is een vogel die we vinden in Madagaskar, met varianten op omringende eilanden.

Door de geschiedenis heen gebeurde het regelmatig dat de witkeelralpopulatie explosief groeide, waardoor een deel van de vogels het mooi geweest vond en vertrok naar andere eilanden. Zo kwamen er ook een paar op de koraaleilanden van Aldabra aan en dat was ideaal: van roofdieren was geen sprake en door de jaren heen evolueerden de vogels op dusdanige manier dat ze niet meer konden vliegen. Dat was 136 duizend jaar geleden dan weer jammer, want door enorme overstromingen werd de hele niet-vliegende Aldabra-witkeelralpopulatie - en dus die hele ondersoort - weggevaagd.

Wegens een nieuwe ijstijd daalde de zeespiegel zo'n 36 duizend jaar later weer en dus werd Aldabra weer bewoonbaar. En jawel, wederom trokken vliegende witkeelrallen van Madagaskar naar de eilandengroep, waar nog altijd geen roofdieren leefden, en langzaam maar zeker ontstond wederom een subsoort van niet-vliegende Aldabra-witkeelrallen.

Dit hele proces wordt iteratieve evolutie genoemd en is behoorlijk zeldzaam. Het komt erop neer dat één voorouder op verschillende momenten in de geschiedenis een nagenoeg identieke soort met vergelijkbare eigenschappen voortbracht, zoals op Aldabra. Voor het hele onderzoek verwijzen we naar het Zoological Journal.