SP wil referendum over Europese integratie

De SP wil dat burgers van EU-lidstaten in een referendum de mogelijkheid krijgen op de rem te gaan staan van de integratie van de Europese gemeenschappelijke markt. Partijleider Lilian Marijnissen wil een nieuw zogeheten "vrijheidsverdrag". Daarbij betekent vrijheid niet die van burgers tussen lidstaten, maar van lidstaten om hun eigen regels te bepalen.

"In dit verdrag kunnen we regelen dat de Europese samenwerking écht vrij wordt, waarmee landen de mogelijkheid krijgen op onderdelen niet of niet meer mee te doen met de interne markt", aldus Marijnissen tijdens een lezing in Amsterdam over de komende Europese verkiezingen.

Volgens Marijnissen was de integratie van de markt "ooit een middel om tot sociale en economische vooruitgang te komen." Maar het zou inmiddels een doel op zich zijn geworden, dat bovendien niet meer in het belang staat van de burger maar van het grootkapitaal. Economische groei gaat vooral naar laatstgenoemden en het loon van werknemers stijgt nauwelijks, stelt de partij.

'Doorgedraaide volksverhuizingen'
De socialisten stellen daarnaast vraagtekens bij het vrije verkeer van personen. Marijnissen wil dat er een eind komt aan de "doorgedraaide volksverhuizingen", waarbij buitenlandse werknemers met onzekere contracten voor een minimumloon werken.

"Het is niet goed voor de samenlevingen van Europa als er honderdduizenden Poolse werknemers in West-Europa werken, maar ook honderdduizenden Oekraïeners in Polen om daar weer de banen op te vullen die nu niet meer door de Poolse migranten kunnen worden gedaan", aldus de SP-voorvrouw.

De SP wil de Europese samenwerking echter niet opblazen. Maar harmonisering van allerlei regels zou te vaak strijdig zijn met de nationale democratieën. Burgers zijn de "Brusselse bazigheid" zat, aldus Marijnissen.