'PVV wil statushouders uitzetten om woningtekort op te lossen'

PVV'er Alexander Kops heeft schriftelijke vragen gesteld aan Kajsa Ollongren nadat gisteren bekend werd dat er ook in 2030 nog een flink woningtekort zal zijn volgens economen van de ABN AMRO. Zij baseren zich op de afgifte van het aantal bouwvergunningen, dat vorig jaar een daling liet zien van 5,7%. Kops wil nu onder meer van Ollongren weten of zij bereid is om steden die alleen binnenstedelijk willen bouwen aan te pakken en zo niet waarom niet.

Ook is hij van mening dat het onacceptabel is en blijft dat statushouders nog steeds met voorrang sociale huurwoningen toegewezen krijgen, terwijl de Nederlanders gemiddeld negen jaar op de wachtlijst moeten staan. Hij wl dan ook weten of Ollongreng bereid is om de tijdelijke asielvergunningen van de in Nederland verblijvende statushouders in te trekken en ervoor te zorgen dat de daardoor vrijkomende sociale huurwoningen, evenals alle andere sociale huurwoningen, uitsluitend aan de Nederlanders toe te wijzen.