ISIS en jihadisme overheersen in AIVD jaarverslag

Steeds meer landen die economische en politieke spionage uitvoeren, ISIS dat ondergronds gaat terwijl Al Qaida sterker wordt en bevolkingsgroepen die tegenover elkaar staan en verder polariseren. Verschillende grillige ontwikkelingen zorgen voor onvoorspelbare dreigingen, zo schrijft de AIVD in zijn jaarverslag over 2018.

Digitale aanvallen door andere landen zijn steeds moeilijker te ontdekken. Steeds agressiever en assertiever verschaffen zij zichzelf diepgravend en structureel toegang tot belangrijke informatie of vitale systemen binnen Nederland. Ook is het steeds ingewikkelder te achterhalen wie achter de aanval zit. Staten opereren steeds brutaler en schaamtelozer. De hackoperatie bij OPCW is hier een voorbeeld van.

Jihadistisch gedachtegoed
In 2018 heeft ons land, voor het eerst sinds de moord op Theo van Gogh, te maken gehad met gewelddadige incidenten met een jihadistische of radicaal-islamitische achtergrond. Ook is afgelopen jaar, na informatie van de AIVD, een netwerk opgerold dat van plan was een grootschalige aanslag te plegen.

Het kalifaat van ISIS bestaat dan wel niet meer, ISIS is bezig met de transformatie van een ondergrondse organisatie en blijft jihadisten over de hele wereld inspireren om aanslagen te plegen. In de schaduw van ISIS heeft Al Qaida zich weer kunnen hergroeperen en vormt een dreiging voor het Westen.

Radicalisering
Jihadistisch-terrorisme kan een gevolg zijn van steeds verder radicaliserende moslims. Hierbij ligt afscheiding van de Nederlandse samenleving op de loer.

De AIVD is bezorgd over ontwikkelingen in het onderwijs en het niet-reguliere onderwijs waarbinnen bepaalde aanjagers anti-integratieve boodschappen verkondigen.

Extremistische dreiging
Ook in Nederland zelf verhardt het maatschappelijke debat. Links- en rechts-extremisten staan tegenover elkaar. Het wantrouwen in de overheid is groeiende en het anti-islamstandpunt kent steeds meer aanhangers.

De AIVD heeft afgelopen jaar diverse instanties over bovenstaande dreigingen kunnen informeren met bijna 1000 inlichtingenproducten en honderden presentaties en briefings.