Kabinet ziet geen probleem sponsoring EU door Coca-Cola

De recente kritiek op de sponsoring van EU voorzitter Roemenië door Coca-Cola, wordt niet door het Nederlandse kabinet gedeeld. Dit blijkt uit antwoorden van minister Stef Blok op Kamervragen van Partij voor de Dieren en SP. De partijen hadden hun vraagtekens gezet bij het sponsorschap van één van de belangrijkste politieke posities in Europa, na een actie van foodwatch.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken ziet echter geen gevaar voor belangenverstrengeling en spreekt slechts voorzichtig kritisch uit dat “het goed zou zijn als de EU een voorbeeldfunctie vervult” in de strijd tegen ongezonde voeding. Ook tijdens het Nederlandse voorzitterschap in 2016 was er sprake van sponsoring. In 2029, bij het volgende Nederlandse voorzitterschap, zal de overheid overwegen of ze dit opnieuw zullen toelaten, stelt de staatssecretaris. Blok ziet geen reden de huidige voorzitter Roemenië hierop aan te spreken.

Het kabinet gaat hiermee in tegen het eerdere standpunt van staatssecretaris Benschop in het kabinet Kok II die in antwoord op Kamervragen juist aangaf: “Ik ben van mening dat het in beginsel beter zou zijn voorzitterschappen niet te sponsoren. Ik zal het principe van sponsoring op een geëigend moment in Europees kader aan de orde stellen.”

Foodwatch maakt zich zorgen over mogelijke belangenconflicten nu op de Europese agenda onderwerpen staan die Coca-Cola direct raken zoals het voedselkeuzelogo, een suikertaks en kindermarketing. Alleen al de schijn van dergelijke belangenconflicten zouden moeten worden voorkomen, vindt foodwatch. Daarnaast vindt foodwatch dat de Europese Unie zich niet moet laten gebruiken door Coca-Cola bij in de marketing voor ongezonde producten. Billboards, Coca-Cola zitzakken en drankjes zijn onderdeel van de sponsoring van het Roemeense EU-voorzitterschap. In een tijd waarin de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over een ‘obesitasepidemie’, is dergelijke sponsoring ongepast.

Tot teleurstelling van foodwatch lijkt het kabinet geen enkele moeite te willen doen deze zorgen weg te nemen. Foodwatch gaat door met haar actie richting voorzitter van de Raad van de Europese Unie, Roemenië, en de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk. De Europese Raad zet de grote lijnen van beleid uit in de EU en zou in dit geval het voorkomen van belangenverstrengeling hoger op de politieke agenda kunnen zetten. Al 70.000 mensen hebben inmiddels hun zorgen geuit over het sponsorschap van Coca-Cola.