Leraar geschorst wegens vermeend beledigen profeet Mohammed

Een techniekinstructeur van vmbo-school Het Hoogvaartcollege in Hoofddorp is al ruim een maand geschorst na een vermeende belediging van profeet Mohammed. De man ontkent de beschuldigingen.

Het verhaal begon volgens de man met een leerlinge die hem vertelde dat hij volgens haar moeder 'haram' was. Hij heeft haar daar op aangesproken. In de pauze werd hij naar eigen zeggen ineens belaagd door leerlingen die beweerden dat hij de profeet zou hebben beledigd.

Daarop ontstond een opstootje dat werd gesust door de conciërge. Maar enkele leerlingen, aan wie de man overigens geen les geeft, dienden wel een klacht in bij de directeur. Die besloot de instructeur te schorsen. In de schriftelijke mededeling die aan de man is gedaan staat: ’U heeft gezegd dat Mohammed getrouwd was met een meisje van acht jaar oud en dat in Nederland een volwassen man die trouwt met een meisje van acht als pedofiel wordt gezien’

Maar de man ontkent dat hij dat gezegd heeft, er zou überhaupt niet over geloof zijn gesproken. "Ik ben zelf christen en weet hoe belangrijk het geloof is. Ik respecteer ieders geloof en zou me nooit beledigend uitlaten, ook niet over de islam"

Binnen de school is de kwestie inmiddels zo hoog opgelopen dat de centrale directie van scholenkoepel Dunamare zich er mee bemoeit. Die besloten onlangs de schorsing te verlengen met ten hoogste drie maanden. Dat zou nodig zijn voor de sociale veiligheid van de leerlingen en de vereiste rust en orde binnen de school’ . Maar de bestuursvoorzitter spreekt inmiddels ook van een 'geschonden relatie' en stelt een mediationtraject als voorwaarde voor terugkeer van de instructeur. 

De instructeur heeft inmiddels een klacht ingediend bij de onafhankelijke Commissie van Onderwijsgeschillen, de zitting is op 21 maart. 

In verband met de privacy van betrokkenen wil de school niet al te veel kwijt: 'Er is op zeker moment onrust ontstaan op de school. In het belang van de school, de medewerkers en de leerlingen is een time-out ingesteld'

'Uit gesprekken met de medewerker en andere betrokkenen is gebleken dat het vertrouwen zo geschaad is dat interventie nodig is', zegt een voorlichter. 'Met maar een doel: dat het vertrouwen hersteld kan worden en de instructeur kan terugkeren op de school.'

Vakbond Aob spreekt van een 'unieke zaak': 'Wij maken ons zorgen om onderwijzend personeel dat op non-actief wordt gesteld. Het is heel erg lastig om terug te keren op een school. De school heeft immers het sein afgegeven dat wat de onderwijzer deed niet door de beugel kan. Wij betwijfelen ook de juridische houdbaarheid van deze schorsing.'