Kweekvlees toch niet zo milieuvriendelijk als het lijkt

Kweekvlees blijkt bij lange na niet zo milieuvriendelijk als eerder werd verondersteld. Onderzoekers van de Oxford Martin School in het Verenigd Koninkrijk legden verschillende methodes naast elkaar en kwamen tot de conclusie dat het produceren van kweekvlees wel eens meer impact op het klimaat kan hebben dan traditionele veehouderij. 

Lees ook: 'Een week zonder vlees goed voor mens en milieu'

De uitstoot van broeikasgassen in de landbouw is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de huidige opwarming van de aarde. Het vervangen van conventionele veehouderij door 'labricultuur' - vlees dat in het laboratorium wordt gekweekt met behulp van celkweektechnieken - wordt alom besproken als een manier om deze milieu-impact te verminderen. Alleen: deze schattingen zijn gebaseerd op ecologische voetafdrukken met een kooldioxide-equivalent, wat misleidend kan zijn omdat niet alle broeikasgassen dezelfde hoeveelheid opwarming genereren of dezelfde levensduur hebben.

Om een grondige vergelijking te maken van de potentiële klimaateffecten van traditioneel vlees en kweekvlees, onderzochten de onderzoekers beschikbare gegevens over de emissies die samenhangen met drie huidige veehouderijmethoden en vier mogelijke manieren om vlees te kweken, ervan uitgaande dat de huidige energiesystemen ongewijzigd blijven.

Aan de hand van deze gegevens modelleerden ze de potentiële temperatuurimpact van elke productiemethode in de komende 1000 jaar. Hun model toonde aan dat terwijl vee aanvankelijk een groter verwarmend effect heeft door de afgifte van methaan, in sommige gevallen de productie van in laboratorium gekweekt vlees uiteindelijk kan resulteren in meer opwarming. Dit komt door het feit dat, zelfs als de vleesconsumptie volledig zou worden afgebouwd, de opwarming door koolstofdioxide zou aanhouden, terwijl de door methaan veroorzaakte opwarming al na enkele decennia ophoudt.

"Dit is belangrijk omdat, hoewel het verminderen van de methaanemissies goed zou zijn - en een belangrijk onderdeel van ons klimaatbeleid - als we dat methaan gewoon vervangen door koolstofdioxide, het op lange termijn nadelige gevolgen zou kunnen hebben," waarschuwt hoofdauteur van het onderzoek John Lynch.

Het volledige onderzoek vind je hier. 


Een hamburger uit het labaratorium, hoe dan?