Leeftijd vluchteling belangrijk voor latere onderwijsprestaties

Hoe eerder een vergunninghouder binnenkomt, des te hoger is het behaalde opleidingsniveau. De kans om een hogeronderwijsdiploma te halen stijgt met ongeveer 3,6 procentpunt voor ieder jaar dat een vluchteling eerder aankomt. Dit blijkt uit het onderzoek 'The impact of age at arrival on education and mental health' van het Centraal Planbureau (CPB) dat zojuist is verschenen.

Ongeveer de helft van de vergunninghouders die als kind ons land binnenkomen, doet dit via gezinshereniging. Zij kunnen gebaat zijn bij een (nog) kortere duur van de asielprocedure, omdat gezinshereniging pas mogelijk is als een van hun ouders een verblijfsvergunning heeft. De kans dat deze kinderen een hogeronderwijsdiploma halen, neemt met 0,3 procentpunt toe voor elke maand waarmee de asielprocedure wordt versneld.

Het onderzoek laat zien dat het kansrijk kan zijn om de toegankelijkheid van het onderwijs te vergroten, vooral voor kinderen die op latere leeftijd het land binnenkomen. Dit kan bijvoorbeeld door de verdere inzet van schakelklassen, of door vluchtelingen onderwijs te geven op brede scholen, omdat dit de doorstroom kan bevorderen. Recent opgezette samenwerkingsinitiatieven en schakelprogramma´s sluiten hierbij aan. Hun effectiviteit is echter nog niet onderzocht. Er zijn geen aanwijzingen dat de leeftijd waarop vluchtelingen binnenkomen, invloed heeft op hun geestelijke gezondheid of op crimineel gedrag.