Trumps transgenderban gaat door na vonnis hooggerechtshof

De Amerikaanse krijgsmacht wordt in veel gevallen verboden terrein voor transgenders. Een door president Donald Trump ingesteld verbod stond na rechtszaken in de ijskast, maar door een vonnis van het hooggerechtshof zijn de oordelen van de betreffende rechtbanken zelf de wacht aangezegd. Hierdoor kan het verbod nu doorgaan.

In 2016 was onder Trumps voorganger Barack Obama juist ingesteld dat transgenders welkom waren. Ze moesten wel aantonen minimaal anderhalf jaar stabiel te zijn in hun nieuwe geslacht. Medio 2017 liet Trump in een reeks tweets weten dat hieraan een einde zou komen.

Vanuit de krijgsmacht zelf kwam vervolgens kritiek. Trump had als een van de redenen namelijk hoge kosten opgevoerd. Maar de krant Military Times becijferde dat de kosten voor Viagra de krijgsmacht jaarlijks het tienvoudige kost. Ook gaf de legerleiding aan via de officiële kanalen helemaal niets van Trumps plannen te hebben gehoord, enkel via Twitter.

Nadat Trump alsnog de juiste kanalen bewandelde, werden rechtszaken tegen het geplande verbod aangespannen. Het werd vervolgens door verschillende lagere rechtbanken geblokkeerd, waartegen Trump weer bezwaar aantekende. Hierdoor kwam het verbod uiteindelijk bij de Supreme Court terecht.

Onderzoek
Ondertussen beval toenmalig minister van Defensie James Mattis het Pentagon de kwestie te onderzoeken. Een van de conclusies was dat het toelaten van transgenders "onnodige risico's" met zich meebrengt, "samenwerking en cohesie potentieel kan schaden" en een "bedreiging voor de orde en discipline" kan zijn.

De zaak van het hooggerechtshof ging evenwel niet over de transgenderban zelf, maar de bevoegdheid van de lagere rechtbanken om erover te oordelen. De rechters stemden met vijf tegen vier in het voordeel van de president.

Die boekt daarmee een significante overwinning. Hij wist tijdens de verkiezingscampagne immers christelijk rechts aan zich te binden met zijn belofte conservatieve rechters in het hooggerechtshof te benoemen. Trump had vervolgens het geluk dat hij dit tweemaal kon doen. Zo werd Neil Gorsuch benoemd nadat een nominatie van Obama maanden door de senaat was tegengehouden. En in oktober volgde de aanstelling van Brett Kavanaugh, waarmee de balans op rechts kwam te liggen.

Transgenders die tijdens het fiat van Obama al in de krijgsmacht waren of hun transitie hebben afgerond, hoeven vooralsnog niet weg. Ook mensen die al een geslachtsverandering hebben ondergaan blijven in principe welkom. Trump zwakte zijn plan vorig jaar af, zodat het verbod met name diegenen treft die tijdens hun dienst willen transitioneren.