CU: Amsterdam moet ongedocumenteerde jongeren helpen

Amsterdam moet meer gaan doen voor ongedocumenteerde jongeren, stelt ChristenUnie-voorman Don Ceder. Ze zouden te weinig toegang krijgen tot basisvoorzieningen als zorg, onderwijs en sport. De CU'er dient daarom een voorstel in, zo meldt AT5.

Kinderen zonder papieren mogen wel naar school gaan tot hun achttiende. Maar een aantal van hen krijgt alsnog geen startcertificaat, omdat ze geen stage kunnen lopen. 'Werkgevers zijn soms huiverig en zijn bang dat ze in de problemen komen als ze ongedocumenteerde jongeren aannemen', aldus Ceder.

De ChristenUnie richt zich specifiek op deze jongeren, omdat ze vaak uit het zicht zouden verdwijnen als ze de startcertificatie niet krijgen. 'Maar ze verdwijnen niet uit de stad. Daardoor leven ze in een schimmige parallelle gemeenschap en dat brengt allerlei problemen met zich mee', verwacht Ceder. 

Hij wil daarom dat de gemeente werkgevers en ongedocumenteerden actief gaat informeren over de mogelijkheden, zodat obstakels weggenomen worden. 'Daardoor wordt hun opleiding niet opeens afgebroken maar krijgen ze een zachte landing.'

Alleen voor schrijnende gevallen
Daarnaast zou er op dit gebied te veel onwetendheid zijn binnen de zorg. De regeling waarbij artsen kosten kunnen declareren die ze maken als ze ongedocumenteerden helpen, is volgens Ceder bij beide partijen vaak niet bekend. 'Daarom gaan ongedocumenteerden alleen in de meest schrijnende gevallen naar de noodvoorziening.'

De politicus stelt daarom voor dat het bestuur een informatiepunt opricht, waar ongedocumenteerden informatie in kunnen winnen over hun rechtspositie. Bovendien kan de gemeente daardoor volgens Ceder beter in kaart brengen wie de ongedocumenteerden zijn en hoe ze leven.

'De gemeente heeft daar nog te weinig informatie over', vindt hij. Op de vraag of dit ook niet meer een zaak van Den Haag is, antwoordt Ceder: 'Het is belangrijk dat dit ook landelijk wordt opgepakt, maar dat neemt niet weg dat de gemeente ook zorg moet dragen voor kinderen en dat we daar ook bevoegdheden voor hebben.'

Het stadsbestuur reageert daarentegen dat het belangrijk is dat de ChristenUnie het lot van de jongeren ook aankaart bij de partijleden die in het kabinet zitten. 'Als je de situatie voor deze kinderen echt wilt verbeteren, dan moet de landelijke wetgeving worden aangepast.'

Staatlozen
Naast ongedocumenteerden hebben ook staatlozen (mensen die door geen enkel land erkend worden) het volgens Ceder lastig in de stad. Hij komt daarom met kerstavond nog met een ander voorstel, waarin hij bepleit dat de gemeente deze groep moet helpen.

'Zij staan vaak geregistreerd als 'nationaliteit onbekend', terwijl ze gewoon staatloos zijn', stelt hij. 'De gemeente zou hen daarom moeten helpen om zich te laten registreren als staatloos, zodat ze aanspraak kunnen maken op staatloosheidsregelingen.'