Prognose bevolking naar migratieachtergrond

De bevolking wordt niet alleen ouder, maar ook internationaler: meer inwoners hebben wortels in het buitenland, ze zijn er zelf geboren of hun ouders komen ervandaan. Eind 2018 telt Nederland 13,2 miljoen inwoners met een Nederlandse achtergrond en 4,1 miljoen inwoners (24 procent) met een migratieachtergrond. Wat is de prognose van het CBS voor de komende decennia?

In de Bevolkingsprognose 2017-2060 zijn de verwachtingen voor de bevolkingsontwikkeling naar migratieachtergrond uitgebreid doorgerekend. In de huidige Kernprognose 2018-2060 wordt de bevolking niet in detail onderscheiden naar migratieachtergrond. Wel is doorgerekend wat de wijzigingen in de verwachtingen voor migratie, geboorte en sterfte ten opzichte van de Bevolkingsprognose 2017-2060 betekenen voor het voorziene aantal inwoners met een Nederlandse of een migratieachtergrond.

2060
De bevolking met een Nederlandse achtergrond zal volgens de Kernprognose afnemen van 13,2 miljoen eind 2018 naar 12,1 miljoen in 2060. Dit aantal is vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de verwachtingen eind 2017. Het aandeel inwoners met een migratieachtergrond stijgt naar verwachting van 4,1 miljoen nu naar 6,5 miljoen in 2060. Dat is krap 0,2 miljoen hoger dan volgens de Bevolkingsprognose 2017-2060. Het aandeel inwoners met een migratieachtergrond stijgt volgens de Kernprognose naar 35 procent in 2060.

De prognose voorziet dat net als nu de helft van de bevolking met een migratieachtergrond in het buitenland geboren zal zijn (eerste generatie) en de helft in Nederland (tweede generatie).Momenteel heeft 56 procent van de personen met een migratieachtergrond een niet-westerse achtergrond. In de Bevolkingsprognose 2017-2060 werd verwacht dat dit aandeel in 2060 ongeveer 60 procent zal zijn. Dit zal volgens de huidige prognose ongeveer gelijk blijven.

Onzeker
De bevolkingsprognose beschrijft de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Het CBS gebruikt hiervoor een simulatiemodel, waarbij op onderzoek gebaseerde veronderstellingen over geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting als basis dienen. De cijfers zijn echter met onzekerheden omgeven. Zo kan het aantal migranten van jaar tot jaar sterk fluctueren.

Ook is niet zeker of de stijging van de levensduur in de toekomst in hetzelfde tempo door zal zetten en hoe het kindertal van inwoners met een Nederlandse en migratieachtergrond zich zal ontwikkelen. Om deze reden stelt het CBS haar prognoses regelmatig bij. De volgende bijstelling van de gedetailleerde doorberekeningen voor de bevolking naar migratieachtergrond komt in 2020 uit.

Prognose bevolking naar migratieachtergrond (Foto ter illustratie: pxhere)
Prognose bevolking naar migratieachtergrond (Foto ter illustratie: pxhere)