Die Gele Hesjes in Nederland; wat willen ze nou eigenlijk?

De protestbeweging de Gele Hesjes is nogal versnipperd en kent geen echte leiding vanuit een oprichter. Op de website NederlandIsBoos.nl vinden we een persbericht dat stelt dat de burgerbeweging is opgericht voor elke burger. Maar op de website gelehesjesnederland.nl zien we dat de initiatiefnemers achter de beweging nu al met elkaar in de clinch lijken te liggen. Handig, zo'n versnipperd burgerprotest waarbij niemand echt lijkt te beseffen waar hij of hij zij mee bezig is  

Terug naar het persbericht op NederlandIsBoos. De mensen achter deze website stellen dat ze op geen enkele wijze gesteund worden door vakbonden, oppositiepartijen, (rijke) particulieren, laat staan de media. Ze willlen een vuist maken tegen het kabinet, zo valt er te lezen. Ook gaan ze uitgebreid in op de standpunten (in willekeurige volgorde) van de burgerbeweging. 

Deze luiden als volgt: een krachtige doch vreedzame opstand; kabinet Rutte III moet aftreden; het volk een stem, steun en macht geven; het terugdringen van de groeiende verschillen tussen bevolkingsgroepen, door onder andere invoering van het basisinkomen; zorg en onderwijs moeten betaalbaar, toegankelijk en inkomensafhankelijk gemaakt worden; geen winstoogmerk voor zorg, onderwijs, energie, water, openbaar vervoer en wonen; de verantwoordelijke mensen voor de beurscrisis, vastgoedcrisis en bankencrisis moeten aangeklaagd worden; ket doorbreken van het huidige (politieke/bancaire) systeem; het Marrakesh-pact; bestrijding van onrecht; werkvoorziening. 

Per standpunt gaan ze zeer uitgebreid in op wat ze nou precies willen, en waarvan we een paar opvallende punten ervan hier zullen uitlichten. Zo willen ze dat de wachtgeldregelingen worden afgeschaft: "Ontslagen kabinetsleden moeten gewoon ander werk gaan zoeken of in de WW in plaats van beloond worden voor het om zeep helpen van Nederland." Ook geven ze aan dat het kabinet niet gekozen is om tegen ons te liegen: "De regering behoort het volk te dienen en niet andersom. Ze zijn niet verkozen om ons voor te liegen!!! Wij willen bindende referenda waarin wij kunnen meebeslissen over ons land." 

Natuurlijk maken ze zich ook zorgen om de miljarden die naar Brussel stromen, terwijl er geen stuiver overblijft om het eigen volk te helpen: "Ongeveer 1 op de 6 personen heeft regelmatig problemen rekeningen te betalen of staat onder bewind. Vooral die laatste groep heeft het slecht, want die moeten rondkomen van tussen de €40 en €50 per week. Alles wordt duurder, maar hun weekgeld kan niet omhoog. Ze moeten net zo hard werken als een ander, soms zelfs onder het minimumloon. Een basisinkomen voor iedereen kan dat doorbreken."

Volgens de Gele Hesjes zijn ze absoluut niet racistisch ingesteld, maar zijn ze bang dat profiteurs misbruik zullen maken van het Marrakesh-pact: "Heel veel #GeleHesjes maken zich grote zorgen over de enorme stroom immigranten en gaan er vanuit dat door het Marrakesh-pact deze alleen nog maar zal toenemen. Bij de meeste individuen heeft dit absoluut geen racistische bedoelingen. De ‘echte vluchtelingen’ zijn hartstikke welkom, maar profiteurs niet. De vrees bestaat dat door een toename van het aantal migranten, de hoeveelheid werk zal afnemen, de belastingen zullen toenemen, nog langere wachttijden op een huis, en uiteindelijk dus een constante verslechtering van het leven in Nederland."

Kortom, Nederland is kut, het kabinet moet oprotten, en meer van zulks. Ter lering ende vermaeck kun je hier het hele persbericht terugvinden. 

Gele hesjes in Amsterdam (Foto: FOK!)
Gele hesjes in Amsterdam (Foto: FOK!)