Megavarkensstal in Sint-Oedenrode gaat niet door

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad heeft te snel een vergunning voor de bouw van een megastal voor varkens in Sint-Oedenrode geweigerd. Dit heeft de bestuursrechter van rechtbank Oost Brabant vandaag bepaald. Desondanks krijgt het bedrijf dat de vergunning aanvroeg nog steeds geen toestemming te bouwen.

Het bedrijf uit Sint-Oedenrode maakte in 2009 plannen voor de realisatie van 4 stallen voor in totaal 17.680 varkens. Uiteindelijk vroeg zij in mei 2016 een vergunning aan voor de bouw. De gemeente wees dit in december jl. af. Daarop stapte het bedrijf naar de rechter.

De gemeente weigerde de vergunning onder meer vanwege strijd met de zogeheten stalderingsregeling in een provinciale verordening. De stalderingsregeling is een pakket aan maatregelen van de provincie om een sterke veehouderijsector te waarborgen. Kort gezegd betekent dit dat voor iedere uitbreiding van stalruimte elders een stal moet worden gesloopt of worden herbestemd. Dit heet stalderen.

Daarom heeft de provincie in haar verordening onder meer opgenomen dat alle Brabantse gemeenten verplicht zijn die eis op te nemen in bestemmingsplannen. Daarnaast geldt de eis voor de gemeenten bij het verlenen van vergunningen voor het bouwen van een dierenverblijf. Volgens het bedrijf is deze stalderingsregeling kort gezegd niet van toepassing op hun bedrijf en zou er dus een vergunning moeten worden verleend voor de bouw van een megastal.

Oordeel
De rechtbank oordeelt dat de stalderingsregeling in dit geval wel van toepassing is. Toch had de gemeente de vergunning nog niet mogen weigeren. De gemeente had namelijk eerder bij de provincie een verzoek gedaan om ontheffing van de provinciale verordening. Met die ontheffing zou de stalderingsregeling niet van toepassing zijn en zou de gemeente de vergunning mogen verlenen. De gemeente besloot echter niet te wachten op de provincie en weigerde de gevraagde vergunning.

Volgens de rechtbank had de gemeente ten minste moeten wachten op een standpuntbepaling van de provincie. Dat dit niet is gebeurd, is reden voor de rechtbank om het besluit van de gemeente te vernietigen.
Inmiddels heeft de provincie het verzoek om ontheffing geweigerd. Daarom komt de rechtbank kort gezegd niet tot een ander oordeel. Dat wil zeggen dat de vergunning nog steeds wordt geweigerd.

Megavarkensstal in Sint-Oedenrode gaat niet door (Foto ter illustratie: Pxhere)
Megavarkensstal in Sint-Oedenrode gaat niet door (Foto ter illustratie: Pxhere)