AzG stopt met reddingswerk met Aquarius

Stichting Artsen Zonder Grenzen stopt met het reddingswerk met het schip de Aquarius op de Middellandse Zee. De reden is dat de Italiaanse regering, gesteund door andere Europese landen, de hulp als onwettelijk heeft bestempeld, verdacht gemaakt en geblokkeerd, onder meer door landen onder druk te zetten de registratie van het schip in te trekken. Dat meldt Artsen zonder Grenzen op haar website. 

Volgens de stichting voldoet de Aquarius aan alle wet- en regelgeving en is de stiching volledig transparant over de activiteiten met het schip. Toch werd de registratie dit jaar tweemaal ingetrokken op politieke gronden. Daarnaast beschuldigt Italië Artsen zonder Grenzen ervan illegaal dumpen van afval.

Doelbewust gesaboteerd
‘Dit is een zwarte dag’, zegt algemeen directeur Nelke Manders. ‘Europa heeft gefaald om zelf middelen vrij te maken voor reddingsacties, sterker nog: het heeft doelbewust anderen gesaboteerd bij het verlenen van die hulp… Het stoppen van de Aquarius betekent dat er onnodig mensen op zee zullen omkomen zonder dat iemand daar weet van heeft.’

2.133 mensen omgekomen
Het einde van de reddingsacties met de Aquarius komt op een cruciaal moment. In 2018 zijn naar schatting 2.133 mensen omgekomen in de Middellandse Zee. De meeste doden vielen onder mensen die over zee vertrokken uit Libië. Europese lidstaten jagen dit lijden aan door hun steun aan de Libische kustwacht. Zij heeft dit jaar meer dan 14.000 mensen op zee onderschept en hen onder dwang teruggebracht naar het onveilige Libië. Dit is een duidelijke schending van het internationale recht volgens Artsen zonder Grenzen. 

Toegang ontzegd
Geredde drenkelingen wordt de toegang tot veilige havens ontzegd, andere schepen mogen hen niet helpen en ze moeten weken op zee wachten op een beslissing over hun lot.

Niemand terugsturen naar Libië
In 2015 heeft Europa in de VN-Veiligheidsraad toegezegd dat niemand die op zee zou worden gered, zou worden teruggestuurd naar Libië. De praktijk is nu dat Europa het terugsturen naar Libië wel steunt. ‘Dit betekent dat kinderen, vrouwen en mannen in Libië zonder reden gevangen worden gezet’, zegt noodhulpcoördinator Karline Kleijer. ‘Dit beleid ontmoedigt ook bemanningen van alle zeeschepen drenkelingen te redden.’ Zolang het lijden op zee en in Libië voortduurt, zullen we naar wegen zoeken om hen te helpen.