Wetenschappers: 'Kinderen uitzetten onverantwoord'

In een vandaag verschenen rapport stellen verschillende wetenschappers dat het uitzetten van de ruim 400 kinderen die hier al langer dan 5 jaar verblijven maar buiten het kinderpardon vallen,  onverantwoord is. De wetenschappers stellen dat deze kinderen ernstige schade op kunnen lopen in emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling als ze alsnog worden uitgezet.

De chronische stress waar de kinderen aan blootgesteld worden kan ernstige gevolgen hebben voor de hersenontwikkeling volgens hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder. Universitair docent ortopedagogiek Elianne Zijlstra: "De jarenlange angst voor gedwongen uitzetting bedreigt hun ontwikkeling in ernstige mate. Dit heeft grote gevolgen voor zowel hun huidig functioneren als voor hun toekomst. Dat maakt het uitzetten van deze langdurig in Nederland verblijvende kinderen, naar huidige wetenschappelijk inzichten, echt onverantwoord."

Het rapport is opgesteld door Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit (VU) en universitair docenten orthopedagogiek Elianne Zijlstra en Carla van Os, beiden verbonden aan het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De nota wordt onderschreven door ruim 35 hoogleraren op het terrein van neuropsychologie, (ontwikkelings-)psychologie, psychiatrie, (ortho-)pedagogiek en andere aanverwante vakgebieden.