De vleermuizen vallen dood van het dak

Het is zo warm in Australië dat de figuurlijke mussen dood van het dak vallen. Intussen is het zó warm in Australië dat de  vleermuizen letterlijk dood uit de boom lazeren. In ieder geval in Edmonton, waar Philippa Schroor haar huis zelfs moest verlaten omdat de stank van de rottende karkassen niet te harden was.

Schoor woont naast een colonie vleerhonden, die recent aan de aanhoudende hitte bezweken. De duizenden vleermuizen begonnen vervolgens te rotten en trokken ander ongedierte aan.

Inmiddels heeft de vrouw haar kinderen bij vrienden ondergebracht, omdat het huis was vergeven van de stank van rottend vlees. Ook vond de vrouw maden op de vloer die afkomstig waren van dode vleermuizen op het dak.

De hittegolf in Australië houdt al een tijdje aan en de temperatuur stijgt op diverse plekken tot boven de 37 graden celsius.