PVV: 'Krikke gedraagt zich als jihadistenvriend'

De PVV in de Haagse gemeenteraad heeft raadsvragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat België voornemens is om de zoon van de Haagse haatimam El Alami Amaouch uit te zetten naar Nederland omwille van de staatsveiligheid.

De tiener kwam eerder in opspraak omdat hij in een filmpje 's nachts door Verviers liep terwijl hij in het Arabisch opriep tot moord op christenen. ,,Oh Allah, vernietig de gehate christenen. Dood hen allen, spaar er niet een.” Zijn vader, haatprediker El Alami Amaouch, werd eerder al België uitgezet en verblijft sindsdien in Den Haag waar hij vanuit de Schilderswijk zijn boodschap van islamitische haat verspreidt.

Voor de Haagse PVV is de maat vol. De partij laakt de passieve houding van burgemeester Krikke op het gebied van jihadisme en roept haar op om te stoppen met zich te gedragen als een jihadistenvriend en in actie te komen. Fractievoorzitter Karen Gerbrands heeft de burgemeester gevraagd om ter bescherming van de nationale veiligheid met de minister van Justitie en Veiligheid in gesprek te gaan over het opleggen van een stadsbreed gebiedsverbod aan zowel El Alami Amaouch als zijn zoon

Fractievoorzitter Karen Gerbrands: “Mevrouw Krikke gedraagt zich steeds meer als een jihadistenvriend in plaats van als een burgermeester. Haatimams geeft ze alle ruimte, ze drinkt thee met salafisten, en de As Soennah moskee weigert ze aan te pakken. Het is tijd dat deze laffe burgemeester eindelijk eens stopt met wegkijken en in actie komt. Er is absoluut geen ruimte voor nog meer staatsgevaarlijke islamitische gekken in onze stad.”