Lili en Howick hebben recht op gezinshereniging

Armina, de moeder van Lili en Howick, mag dankzij het discretionare besluit van Mark Harbers terugkeren naar Nederland. Dat meldt de Telegraaf. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bvestigt dat de hoofdlijn van de wet luidt dat minderjarigen die een verblijfsstatus binnen de Europese Unie krijgen, het recht hebben op gezinsherreniging. 

Hoewel de aanvraag nog niet is gedaan volgens het departement, lijkt het evident dat Armina van het recht gebruik gaat maken. Toen de zaak van Lili en Hoewick bij de Raad van State werd behandeld las de advocaat een verklaring van de moeder voor. Daarin zei ze letterlijk: "Het heeft nu wel lang genoeg geduurd. Ik wil terug naar Nederland."