Studenten gaan meer rente betalen

Studenten moeten meer gaan betalen over hun schulden blijkt uit het wetsvoorstel dat deze week gepubliceerd is. De rente wordt gekoppeld aan de 10-jaarsrente in plaats van de 5-jaarsrente, waardoor de rente omhoog gaat. Dit zal de schatkist €226 miljoen moeten opleveren blijkt uit de Memorie van Toelichting. Geertje Hulzebos, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), vindt dit onacceptabel: "Studenten worden door de overheid dieper de schulden ingewerkt. Wij roepen de regering een halt toe en eisen dat zij deze maatregel schrappen".

De renteverhoging resulteert in het rekenvoorbeeld van OCW in 18% hogere maandlasten bij aflossen. Door het langer vastzetten van rentes, worden deze hoger. Bij een gemiddelde studieschuld van €21.000 loopt dit op tot duizenden euro's, terwijl bij het afschaffen van de basisbeurs sociale leenvoorwaarden waren beloofd. Hulzebos: "Op deze manier verliezen studenten het vertrouwen in de politiek. Zij bouwen meer schulden op door het afschaffen van de basisbeurs en nu ook nog eens door het verhogen van de rente op die schuld".

De renteverhoging heeft als effect dat de toegankelijkheid van het onderwijs afneemt. Uit de Monitor Beleidsmaatregelen - die analyseert welke effecten het beleid van OCW heeft - is gebleken dat jongeren uit de lagere sociaaleconomische milieus minder vaak gaan studeren.

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek constateerde al eerder het negatieve effect van het leenstelsel op de doorstroom. "Sinds de invoering van het leenstelsel zijn het juist de minder bevoorrechten die minder vaak gaan studeren. Het verhogen van de rente zal dit aantal waarschijnlijk verder verhogen. Het hoger onderwijs dreigt voor de elite te worden".