Beoordeling wiskunde-examen Mavo-leerling moet deels over

Een deel van het wiskunde-examen van een leerling van de Rientjes Mavo in Maarssen moet opnieuw beoordeeld worden. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een kort geding tussen de vader van de leerling en ‘De Vechtstreek’, de schoolgemeenschap waar Rientjes Mavo onder valt.

Puntentelling
De leerling had niet voldoende punten om te slagen voor zijn eindexamen, hij had minimaal een gemiddelde van 5,5 nodig voor het centraal schriftelijk examen maar is blijven steken op een 5,483. Zijn vader heeft inzage gekregen in zijn examens, waaronder het examen wiskunde waarvoor hij een 6,1 had behaald. Volgens zijn vader is bij de opgaven 10, 14 en 15 steeds 1 punt toegekend terwijl dat er steeds 2 hadden moeten zijn. De vader heeft bezwaar gemaakt bij de school, maar de directeur heeft geweigerd om het cijfer aan te passen. Hierom, en omdat zijn zoon zich al heeft ingeschreven voor een vervolgopleiding is de zaak voorgelegd aan de rechter.

Geen overeenstemming correctoren
De voorzieningenrechter oordeelt dat de beoordeling door beide correctoren van de opgaven 10 en 14 niet onjuist of onzorgvuldig is. Bij opgave 15 ligt dit anders. De eerste corrector kwam tot de conclusie dat de vader van de leerling gelijk had en dat er twee punten toegekend moesten worden. De tweede correcter bleef bij zijn standpunt dat dit 1 punt moest zijn. Vervolgens had het op de weg van de school gelegen om ervoor te zorgen dat de correctoren alsnog tot overeenstemming zouden komen over de beoordeling, of, als dat niet mogelijk was, zich moeten inzetten voor een andere oplossing om uit de impasse te komen. De school had zorgvuldiger met de afhandeling van de puntentelling om moeten gaan, zo oordeelt de voorzieningenrechter.

Nieuwe beoordeling
Doordat vraag 15 onzorgvuldig is beoordeeld, zou het zo kunnen zijn dat een onjuist cijfer is vastgesteld voor het eindexamen wiskunde. De voorzieningenrechter beslist dat opgave 15 van het VMBO-TL examen wiskunde van de leerling opnieuw beoordeeld moet worden. Een derde, onafhankelijke, corrector zal dit binnen 5 dagen moeten doen.

Beoordeling wiskunde-examen Mavo-leerling moet deels over (Foto: Stockfoto PXhere)
Beoordeling wiskunde-examen Mavo-leerling moet deels over (Foto: Stockfoto PXhere)