Grote 5000 jaar oude begraafplaats gevonden

In Kenia is een bijzondere ontdekking gedaan. Nabij het Turkanameer, 's werelds grootste permanente woestijnmeer, is een forse begraafplaats gevonden die vermoedelijk zo'n vijfduizend jaar oud is.

Lokale herders bouwden een platform van zo'n dertig meter in doorsnede, met een groot graf in het midden. Uit radarmetingen blijkt dat daar minstens 580 mensen in zijn begraven, zorgvuldig en dicht op elkaar geplaatst. Stenen bedekten het graf, met daar weer bovenop grote megalieten - stenen monumenten - die soms van wel een kilometer ver werden gehaald.

Onderzoekers denken dat het graf zo'n zeven eeuwen lang is gebruikt, tot ongeveer 4300 jaar geleden. De mensen in het graf waren stuk voor stuk weinig uniek: mannen en vrouwen, jong en oud, en niemand leek een bijzondere behandeling gehad te hebben. Zo lijkt het er bijvoorbeeld op dat alle doden grofweg evenveel persoonlijke spullen - zoals kralen en oorbellen - mee hebben gekregen.

Er kan geen enkele link gelegd worden met een hiërarchie en dat is opvallend: doorgaans wordt gedacht dat dergelijke monumenten exclusief zijn voor samenlevingen met bepaalde lagen en een sterke leider. Mogelijk hebben de herders de begraafplaats gebouwd als een soort sociale plek, waar de relatief kortgeleden gearriveerde herders samen konden komen met jagers en vissers die al rond het meer actief waren.

Men is vermoedelijk gestopt met het gebruik van de begraafplaats toen het Turkanameer, wat door klimaatverandering enorm geslonken was, zich weer herstelde en het pastoralisme - rondtrekken met gedomesticeerde dieren - ingeburgerd was.