'Slacht niet zelf voor Offerfeest'

De Raad van Marokkaanse Moskeeën waarschuwt Nederlandse moslims om offers voor het Offerfeest niet in eigen beheer te slachten, maar daarvoor aan te kloppen bij een slagerij of slachthuis. Omdat de regels rond ritueel slachten begin dit jaar zijn aangescherpt, vermoedt de raad dat meer moslims het heft letterlijk in eigen hand nemen om zo te garanderen dat hun vlees halal is, meldt AT5.

Het Offerfeest, dat als één van de belangrijkste islamitische feesten wordt beschouwd, begint officieel vanavond. Moslims die het kunnen betalen, worden geacht op de eerste volledige dag van het drie dagen durende Offerfeest - morgen dus - een schaap te offeren en het vlees met minderbedeelden in de maatschappij te delen.

Voor moslims is een stuk vlees alleen halal als het dier volgens islamitische voorschriften is geslacht. Dat betekent onder meer dat de slachter bekwaam moet zijn in het slachten van dieren, dat het lijden tot een minimum beperkt moet worden door de halsslagader en de luchtpijp in één beweging door te snijden en dat een dier voor en tijdens de slacht niet mag worden verdoofd. 

Veertig seconden
'In het belang van het dier hebben overheid, slachthuizen en andere organisaties afgesproken dat als een dier na veertig seconden nog niet dood is, het alsnog wordt bedwelmd', legt vice-voorzitter Saïd Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën uit. Die wijziging van de regels geldt sinds begin dit jaar. 'Maar als een dier bedwelmd wordt geslacht, voldoet het niet aan de regels en kan het niet als halal worden verkocht.' 

Daar wringt de schoen. Want volgens Bouharrou hebben de aangescherpte regels rond het ritueel er toe geleid dat veel moslims achterdochtig zijn geworden. 'Omdat ze er niet van overtuigd zijn dat de slachthuizen halal slachten, zullen ze het vaker in eigen beheer doen of over de grens laten doen',  aldus de vice-voorzitter. 'We weten dat er altijd incidenten zijn, maar door de commotie en de onduidelijkheid bestaat het risico dat het toeneemt.' 

Illegaal 
Los van het feit dat het in eigen beheer slachten illegaal, 'onhygiënisch en niet goed voor het dier' is, is de vrees dat slachthuizen de islamitische regels niet naleven volgens Bouharrou ongegrond. 'Doorgaans gaan dieren binnen twintig seconden dood', vertelt hij over de gevolgen van de techniek waarbij de halsslagader en luchtpijp in één beweging worden doorgesneden. 'Slachthuizen bedwelmen de dieren alleen als ultieme remedie', stelt hij, en voegt daaraan toe dat er altijd een dierenarts aanwezig is om het welzijn van de dieren in de gaten te houden.  

'Natuurlijk moet het een slachthuis zijn dat de regels kent en zullen ze moeten laten zien dat ze gecertificeerd zijn, maar er is zeker geen reden om op te roepen tot een boycot. En bij twijfel adviseren we de slachterij goed te bevragen.' 

De Raad van Marokkaanse Moskeeën heeft de oproep onder de aandacht gebracht via e-mails en whatsapp-berichten aan de regionale koepels van de moskeebesturen. 'En sommige slachthuizen informeren hun klanten actief over hoe zij voldoen aan de morele regels rond de slacht.' Wat Bouharrou betreft zou dat bij het volgende Offerfeest door alle slachthuizen moeten worden gedaan. 'Preventief, als aanvulling op de onduidelijke regelgeving.'  

Illegale slachtingen afgenomen 
Hoewel ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) erkent dat er nog altijd buiten slachthuizen wordt geslacht, is het aantal slachtingen buiten slachthuizen volgens de toezichthouder de laatste jaren juist afgenomen.  'Islamitische slagerijen en moskeeën hebben een actieve rol gespeeld bij het terugdringen van de illegale slachtingen' laat een woordvoerder weten.

Bovendien is de legale slachtcapaciteit in Nederland volgens het NVWA groot genoeg, zijn veel jonge moslims in tegenstelling tot hun (groot)ouders het slachten niet meer machtig en staan steeds minder veehouders open voor gebruik van hun bedrijf als locatie voor rituele slacht.