Amsterdamse politiek is klaar met ongehoorzame bakfietsbezitters

VVD, CDA, Forum voor Democratie en Denk hebben het stadsbestuur gevraagd om in te grijpen in de Frans Halsbuurt. Bewoners van de wijk hebben daar al wekenlang parkeerplekken bezet. 

De bewoners vinden dat automobilisten de nabijgelegen Albert Cuypgarage moeten gebruiken. Eind mei hebben ze daarom bakfietsen, plantenbakken en tafels op een groot aantal normale parkeerplaatsen neergezet. Ook hebben ze zelfgemaakte 'niet-parkeren-borden' geplaatst. Stadsdeel Zuid heeft onlangs aangegeven niet in te grijpen.

De vier oppositiepartijen spreken van een 'onacceptabele gang van zaken'. "Uiteraard begrijpen wij het verlangen van sommige bewoners naar meer ruimte op straat en het streven om meer auto’s onder de grond te krijgen. Wat echter niet kan is dat een groep bewoners op eigen houtje en in strijd met de regels een deel van de openbare ruimte in beslag neemt."

Overigens heeft wethouder Sharon Dijksma eind juni aangegeven dat alle zeshonderd parkeerplaatsen in de Frans Halsbuurt worden opgeheven. Volgens haar wordt de buurt zo mooier en veiliger. Automobilisten moeten hun auto dan in de Albert Cuypgarage neerzetten, daar is ook plek voor zeshonderd auto's.

Wanneer de parkeerplekken daadwerkelijk verdwijnen is onbekend. Als het aan VVD, CDA, Forum voor Democratie en Denk ligt, blijven de parkeerplaatsen tot die tijd wel beschikbaar voor bewoners. Ze vragen of het stadsbestuur het met hen eens is dat de 'illegale situatie' wordt beëindigd.

Ook willen ze dat het stadsdeel gevraagd of zo nodig gedwongen wordt in te grijpen.