'Seks moet ook standaard strafbaar in Nederland'

Even een vluggertje met je vriendin? Vergeet het binnenkort maar. Als het aan de heldere, zelfbenoemde deskundigen ligt is dergelijk spontaan gevrij binnenkort namelijk verleden tijd. Je zult dan vooraf een contract moeten invullen met je mogelijke sekspartner waarin duidelijk wordt aangegeven dat toestemming is verleend. Zonder overeenkomst is er in alle gevallen sprake van verkrachting.

In het inmiddels compleet verloren land Zweden is de wet er al doorheen, maar ook Nederlandse deskundigen willen seks zonder nadrukkelijke toestemming bij voorbaat strafbaar stellen. Ook in Spanje wordt seks binnenkort overigens standaard verboden.

Deskundigen - waarbij onduidelijk is waar zij hun deskundigheid vandaan halen - willen nu zo'n zelfde seksverbod in Nederland. Volgens Rutgers - het 'kenniscentrum' voor seksualiteit - voldoet de huidige wet namelijk niet. Daarin staat dat iemand schuldig is aan verkrachting als een persoon met geweld tot seks wordt gedwongen, maar volgens Rutgers kan een slachtoffer van verkrachting zich niet verzetten omdat zij (of hij) verstijfd is van angst.

In dergelijke - relatief sporadische - gevallen is op het eerste oog geen sprake van dwang, terwijl iemand wel - mogelijk voor de dader onbewust - wordt verkracht. En dus zou er voor dergelijke gevallen een algeheel verbod op seks moeten komen, waarop slechts per contract een uitzondering kan worden gemaakt.

Het kabinet is al bezig met een nieuwe zedenwet. Het is nog niet bekend of daarin ook staat dat seks zonder voorafgaande, nadrukkelijke en aantoonbare toestemming is opgenomen, maar de kans erop lijkt vooralsnog relatief klein. Overigens is ook nog onbekend of iemand tijdens de seks zich in geval van een overeenkomst nog kan bedenken en hoe dat dan moet worden aangetoond, als er al een sekscontract is gesloten.

Ja, we worden met z'n allen écht steeds gekker.

update

Omdat uit de comments is gebleken dat de oorspronkelijke tekst te ingewikkeld was is deze duidelijker gemaakt.