Beroemde lijkwade van Jezus mogelijk nep

De Lijkwade van Turijn, je hoeft bepaald niet gelovig te zijn om er in elk geval wel eens van gehoord te hebben. Kort gezegd: Jezus werd ooit gekruisigd door de Romeinen, zijn dode lichaam werd in een doek gewikkeld en 'begraven', alvorens hij als ware het een wonder weer tot leven kwam.

Over het bestaan van Jezus wordt nauwelijks getwijfeld, dat hij aan het kruis genageld of gehangen is wordt eveneens door vele (niet-gelovige) geleerden geloofd. Over de rest twijfelt men echter wel en de Lijkwade van Turijn is een regelmatig terugkerend onderwerp van die twijfel.

De lijkwade, niet geheel verrassend bewaard en tentoongesteld in Turijn, zou het eerdergenoemde doek zijn waarin Jezus werd gewikkeld, inclusief een afdruk van niemand minder dan Jezus himself. Over de echtheid daarvan is echter nogal wat twijfel, zowel over de leeftijd als de afdruk op het doek.

In 1988 liet het Vaticaan drie universiteiten - Oxford, Zürich en Arizona - onderzoek doen naar het doek om de leeftijd te bepalen. Onafhankelijk van elkaar kwam men tot een periode tussen 1260 en 1390, een dikke duizend jaar na het overlijden van Jezus dus.

Volgens mensen die wél denken dat het doek echt is zegt dat dan weer niet zoveel, want volgens hen is de koolstofdatering onbetrouwbaar: doordat het doek vaak is aangeraakt is een flinterdun laagje 'bioplastic' ontstaan, wat voor de (te) recente datering zorgt. Overigens is dat toevallig ook de periode waarin het doek voor het eerst opdook, maar dat geheel terzijde.

Enfin, terug naar de actualiteit: de universiteit van Florida heeft nu onderzoek gedaan naar de afdruk op het doek, en wat blijkt? Die kan helemaal niet afkomstig zijn van een dood, liggend persoon. Met name de bloedvlekken kloppen voor geen meter, zo blijkt uit hun onderzoek.

Zowel een echt, levend persoon als een nauwkeurig gemaakte pop werden besprenkeld met bloed, vooral op plaatsen waar men bloed kan verwachten na een kruisiging. De resultaten waren opvallend: zo blijken verschillende bloedvlekken op het doek in Turijn alleen mogelijk te zijn als de betreffende persoon zich in meerdere posities tegelijkertijd bevond. 

Nou kan de gemiddelde mens ook niet over water lopen of opstaan uit de dood, dus wellicht is niet alles geheel onmogelijk als het over de Messias gaat, maar het lijkt toch wel hoogst onwaarschijnlijk dat hij zijn lichaam op één moment in meerdere posities wist te houden. Terwijl hij dood was.

Matteo Borini, de hoofdauteur van de studie, is duidelijk in zijn conclusie: "Dit kunnen geen echte bloedvlekken zijn van een persoon die werd gekruisigd en begraven. De enige conclusie is dat ze kunstmatig aan zijn gebracht door de artiest die dit doek gemaakt heeft."