'Mensachtigen al 2,1 miljoen jaar eerder dan gedacht in China'

Onderzoekers hebben in China weer eens een mooie ontdekking gedaan. Bij opgravingen op het lössplateau aldaar werden in diverse aardlagen tientallen gereedschappen gevonden die er op lijken te duiden dat het gebied tussen 1,3 en 2,1 miljoen jaar geleden al door mensachtigen bewoond werd, continu of in elk geval herhaaldelijk.

Als het allemaal klopt is dat een uitermate interessante ontdekking: mensachtigen zouden Afrika dan veel eerder hebben verlaten dan werd gedacht, want nooit eerder werd zulk oud bewijs voor mensachtigen buiten Afrika gevonden. Dat oudste bewijs dat ooit werd gevonden kwam uit Georgië, waar gereedschappen en botten van Homo erectus gevonden werden die zo'n 1,85 miljoen jaar oud zijn. In China en op Java zijn al restanten gevonden van mensachtigen die daar vermoedelijk 1,5 tot 1,7 miljoen jaar geleden leefden.

Er werden ook resten van dieren gevonden, maar het is nog niet duidelijk of die geslacht zijn met behulp van de gevonden gereedschappen. Daar wordt nog wel onderzoek naar gedaan. Het blijft nog een raadsel hoe de vroege mensachtigen zich vanuit Oost-Afrika naar China begeven hebben, want dat is toch al gauw zo'n veertienduizend kilometer verderop.