'Wettelijk vrouwenquotum blijft nodig'

Om meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven en andere organisaties te krijgen, lijkt een wettelijk quotum onafwendbaar. Dat zegt Caroline Princen, voorzitter van de commissie, die zich hardmaakt voor meer vrouwen aan de top.

De woorden van Princen sluiten aan bij die van minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) die de vorderingen van het bedrijfsleven eerder dit jaar op basis van een ander onderzoek "om te huilen" vond. Ze zei in maart van dit jaar ,,stevige maatregelen" te overwegen.

Vooralsnog lukt het alleen bedrijven en organisaties die zich volledig inzetten om de diversiteit in de besturen en toezichthoudende raden te verbeteren. Uit de Monitor Talent naar de Top 2017 laten de 262 organisaties, die zich overduidelijk aan de afspraken (Charter Talent naar de Top) hebben gecommitteerd, zien dat het streefpercentage van minstens 30 procent vrouw mogelijk is.

Vorig jaar voldeed twee derde van de charterbedrijven aan het wettelijk streefcijfer voor de raad van commissarissen. Bijna de helft van de 262 lukte het om ook in het bestuur de beoogde diversiteit te realiseren. Princen erkent dat het een proces van de lange adem is. ,,Maar het kan wel. Dat laten de ondertekenaars zien."

Het aandeel vrouwen in de top steeg vorig jaar naar 23,6 procent van 22,2 procent een jaar eerder. Daarmee zet de stijging mondjesmaat door. Net als de voorgaande jaren zijn vrouwen in de top het best vertegenwoordigd bij werkgevers- en werknemersorganisaties, gevolgd door woningcorporaties. De sector consultancy en organisatie/HR presteert qua diversiteit het minst.

In de aanbevelingen stelt de commissie dat het Charter zich heeft bewezen. Daarom zouden meer bedrijven zich daar aan moeten binden. Met een verplicht quotum moeten met name bedrijven en organisaties die geen stappen zetten in diversiteit worden gestimuleerd.

'Wettelijk vrouwenquotum blijft nodig'
'Wettelijk vrouwenquotum blijft nodig' (Foto: ANP)