Belastingdienst niet klaar voor privacywet AVG

De Belastingdienst gaat niet op tijd klaar zijn met de gegevensbescherming om aan de nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Die wet gaat eind volgende week definitief in.

Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, sprak eerder over ‘substantiële risico’s waartegen nog maatregelen genomen moesten worden. Voor minder risicogevoelige verwerkingen komt ‘een groeipad voor structurele naleving’. Dat wordt ook onderdeel van de reorganisatie van de dienst en de modernisering van de ICT.

Bovenstaand is natuurlijk gewoon Haagse newspeak voor: er is geen schijn van kans dat de Belastingdienst op korte termijn zelfs maar in de buurt van nalevig van de wet gaat komen.

Ze zitten met heel veel gegevens, heel veel externe gegevensbronnen, verouderde ICT, een rampzalige organisatie en te weinig personeel. En ze voldoen al jaren niet aan de oude privacy-wet, dus ze hebben ook op privacygebied ernstig achterstallig onderhoud. 

De nieuwe wet is ietsjes strenger dan de oude, maar de oude wet werd nauwelijks gehandhaafd. De Autoriteit Persoonsgegevens is heilig voornemens om de nieuwe wet (met extra hoge boetes) wél te gaan handhaven, en waarschuwt dat ook de Belastingdienst zich aan de wet moet houden. Het is overigens maar zeer de vraag of de Autoriteit Persoonsgegevens de nieuwe AVG wel streng gaat handhaven. In het verleden zagen ze praktisch alles door de vingers.

Hoogleraar kennismanagement Van Engers (UvA) heeft over die handhaving zijn twijfels. "De Autoriteit heeft er nog niet veel blijk van gegeven dat ze krachtdadig kan optreden. Dat is dan misschien een gelukje voor de Belastingdienst".