Hoeveel bijen heb jij al geteld?

Na de tuinvogeltelling, de spinnentelling en de vlindertelling kan de Nederlander nu ook bijen gaan tellen. Zaterdag en zondag vindt de eerste Nationale Bijentelling plaats.

De telling is een initiatief van Nederland Zoemt, een project van LandschappenNL, Natuur & Milieu, IVN en Naturalis. De organisaties maken zich zorgen over de wilde bij. Eerder al stelde de Staat van Stasse, een radioprogramma op radio 2, zaadbommen ter beschikking zodat luisteraars worden aangemoedigd bloemenmixen te verspreiden in tuinen en op braakliggende terreinen.

De helft van de bijna 360 soorten is bedreigd. "En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening", zegt Nederland Zoemt. Van de eetbare gewassen in ons land is 80 procent afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.

Op de website van Nederland Zoemt is een telformulier te downloaden. Deelnemers wordt gevraagd een half uur lang te noteren welke en hoeveel bijen er in de tuin of op balkon zoemen. In deze tijd van het jaar kunnen twintig verschillende soorten rondvliegen. In een eveneens te downloaden gidsje staat hoe ze zijn te herkennen.

Tellen van wilde bijen kan het beste bij droog en zonnig weer.

Nederlander mag nu ook bijen gaan tellen
Hoeveel bijen heb jij al geteld? (Foto: ANP)