Minister: nieuwkomers sneller aan het werk

Nieuwkomers in Nederland moeten sneller aan het werk, omdat een betaalde baan de snelste weg is om mee te doen aan de samenleving. Om dat te bereiken, moet er voor elke nieuwkomer zo snel mogelijk een persoonlijk integratieplan worden opgesteld. Daarbij worden onder meer taalkennis, werkervaring en opleiding in kaart gebracht.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de gemeenten bekijken of een dergelijke aanpak mogelijk is. Nederlanders met een niet-westerse achtergrond zijn vaker werkloos, oververtegenwoordigd in de bijstand en hebben een lager inkomen. Ook nieuwkomers blijven veel te vaak en veel te lang in de bijstand steken, benadrukt Koolmees. Hij noemt dat onwenselijk voor henzelf en voor de samenleving. "Bovendien hebben werkgevers de komende jaren al die mensen keihard nodig. Of ze nou Matthijs of Mohammed heten."

De minister trekt 10 miljoen euro uit om de komende jaren allerlei nieuwe aanpakken te testen voor nieuwkomers en Nederlanders met een migratieachtergrond.

Minister: nieuwkomers sneller aan het werk
Minister: nieuwkomers sneller aan het werk (Foto: ANP)