Hele oppositie: referendum over referendum

De complete oppositie wil dat er alsnog een referendum kan worden gehouden over het afschaffen van het raadgevend referendum. Zelfs de SGP, tegenstander van het referendum, steunt het voorstel van GroenLinks om dit mogelijk te maken. Het kabinet en de coalitiepartijen, met een meerderheid van één zetel in de Tweede Kamer, willen juist absoluut géén referendum meer.

De SGP vindt dat de afschaffing "staatsrechtelijk zuiver" moet gebeuren. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop wijst erop dat het foefje van minister Kajsa Ollongen van Binnenlandse Zaken om een nieuw referendum te blokkeren "juridisch effectief" is, maar dat dit nog niet betekent dat het "juridisch netjes" is. Ollongren trekt de wet met terugwerkende kracht in. Om het wel netjes te doen moet volgens hem het normale traject, inclusief mogelijkheid tot een referendum, worden doorlopen.

De Tweede Kamer sprak dinsdag opnieuw over het referendum, nadat het tumultueuze debat donderdag werd onderbroken. De oppositie kraakt het verhaal van minister Ollongen en haar partij D66 over de afschaffing van het raadgevend referendum. In het debat zelf bleek dat de coalitiefracties vasthouden aan afschaffing van het raadgevend referendum. Een motie van wantrouwen tegen minister Ollongren werd verworpen. De Kamer stemt op donderdag 22 februari over het wetsvoorstel.

Hele oppositie: referendum over referendum
Hele oppositie: referendum over referendum (Foto: ANP)