Nul is de norm - Arts in functie moet nuchter zijn

Artsen die in functie zijn mogen in hun bloed geen sporen van alcohol of psychoactieve middelen hebben. Een ongeschreven regel die nu formeel is opgenomen in de KNMG-gedragsregels. Dit meldt de Landelijke Huisartsenvereniging op haar website. 

Ook artsen met een bereikbaarheidsdienst of crisisdienst en die als eerste aanspreekpunt fungeren, moeten voldoen aan de nulnorm. Artsen die de rol van tweede aanspreekpunt vervullen moeten voldoen aan de verkeersnorm. 

Er geldt een uitzondering voor artsen die medicijnen gebruiken die voorkomen op de lijsten I en II van de opiumwet. Deze mogen gebruikt worden maar alleen op voorschrift van een behandelend arts of in het kader van een behandelingsovereenkomst. 

In sprake van noodsituaties, zoals bij het voorbeeld dat er een ongeluk plaatsvind op een terras, en een arts buiten dienst alcohol heeft genuttigd, geldt dat de arts een eigen afweging dient te maken of hij in staat is om verantwoorde zorg te leveren.