Amerikaans Congres stemt in met belastingplan

Het door de Republikeinen gedomineerde Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag definitieve goedkeuring gegeven aan de grootste herziening van de Amerikaanse belastingwetgeving in dertig jaar tijd. In de plannen gaan voor al bedrijven en rijke Amerikanen minder belasting betalen.

Het Huis keurde het wetsvoorstel goed met 224 tegen 201 stemmen. Het voorstel kwam voor de tweede keer in twee dagen tijd in stemming nadat een procedurefout een nieuwe stemming noodzakelijk maakte. De Amerikaanse Senaat ging in de vroege uren van woensdag al akkoord met de drastische hervorming van het belastingstelsel. Van de honderd senatoren stemden na een nacht van beraadslagingen 51 in met de nieuwe wet. 48 Democratische senatoren stemden tegen.

De toezichthouder van de Senaat had eerder op de dag bepaald dat drie maatregelen in het hele pakket niet geoorloofd waren, waarop die zijn verwijderd. Daardoor was een nieuwe stemming noodzakelijk, omdat het Huis zijn goedkeuring over hetzelfde wetsvoorstel moet geven.

De goedkeuring is een grote overwinning voor Donald Trump. Die had tijdens zijn campagne van 2016 de nadruk gelegd op een belastingverlaging voor Amerikanen uit de middenklasse. Aan het begin van een kabinetsvergadering op woensdag zei hij dat het verlagen van het vennootschapsbelastingtarief van 35 procent naar 21 procent 'waarschijnlijk de grootste factor in dit plan' was. Volgens Trump zal de verlichting van de lastendruk op bedrijven uitmonden in veel meer werk en hogere inkomens voor de middenklasse.

Amerikaans Congres stemt in met belastingplan
Amerikaans Congres stemt in met belastingplan (Foto: ANP)