Steeds minder tienermoeders in Nederland

In 2016 kregen 1.492 tieners in Nederland een kind. Dat waren er opnieuw minder dan een jaar eerder. Het aantal tienermoeders per duizend 15- tot 20-jarige meisjes was in Nederland het laagst van alle EU-landen. Dat meldt het CBS.

De meeste tienermoeders in 2016 waren 18 of 19 jaar, een klein deel (95 meisjes) was 16 jaar of jonger toen hun kind geboren werd. Het aantal tienermoeders neemt al jaren af. Begin deze eeuw waren het er nog rond de 3.500. Dat kwam neer op 7 tot 8 moeders per duizend 15- tot 20-jarigen. In 2016 is dit afgenomen tot 3 per duizend meisjes.

Het aandeel tienermeisjes dat moeder wordt, is het hoogst bij meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond. Over het algemeen is ook daar een daling zichtbaar, behalve bij de meisjes met een overige niet-westerse achtergrond. Dat houdt waarschijnlijk verband met de recente asielmigratie. Zo werden 92 meisjes met een Syrische en 40 met een Somalische achtergrond vorig jaar moeder. Dat waren respectievelijk 43 en 19 op de duizend tienermeisjes met die migratieachtergrond.

Met 3,2 moeders per duizend meisjes telde Nederland in 2015 de minste tienermoeders van de 28 EU-landen. In het niet EU-land Zwitserland was dit cijfer met 2,6 nog iets lager. Ook Denemarken en Zweden kennen weinig hele jonge moeders. De hoogste aantallen tienermoeders zijn te vinden in Bulgarije (41,3 moeders per duizend meisjes) en Roemenië (36,6).

Update 12 december 15:45 uur
Naar aanleiding van de reactie van user halve_zool die zich afvroeg hoe dit bericht in verhouding stond met het aantal abortussen onder tieners, hebben we het een en ander nagezocht. In een publicatie van Rutgers vinden de volgende cijfers. 

In totaal zijn er 3.079 zwangerschappen bij tieners afgebroken (IGZ, 2017). Sinds 2002 is er een dalende trend te zien in abortussen bij tieners. In 2015 zijn er 94 minder zwangerschapsafbrekingen bij tieners dan in 2014 (3.181 afbrekingen bij tieners in 2014; IGZ, 2015). Ook onder meisjes jonger dan 15 jaar is een afname te zien in het aantal zwangerschapsafbrekingen. In 2013 en 2014, 2015 waren er respectievelijk 87, 96 en 85 zwangerschapsafbrekingen bij meisjes onder de 15 jaar (IGZ, 2015; IGZ, 2016; IGZ, 2017).

Steeds minder tienermoeders in Nederland (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)
Steeds minder tienermoeders in Nederland (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)