Sybrand Buma heeft schijt aan referendum

In een interview met de Volkskrant laat Sybrand Buma weten dat hij de stem van het volk zal negeren als deze bij het raadgevend referendum 'nee' zullen zeggen tegen de sleepwet. Volgens Buma hoeft hij de uitkomst niet te respecteren omdat het referendum een rest is uit het verleden en toch afgeschaft wordt. 

"Ik wil dat die sleepwet doorgaat. Hier ga ik de keuze maken dat we dit referendum niet beschouwen als een echt referendum" zo klinkt het uit de mond van Buma, die zich gesteund weet door de VVD. Deze heeft laten weten dat ze willen vasthouden aan de sleepwet, ongeacht de uitkomst van het referendum. De VVD denkt volgens de Volkskrant overigens dat Nederland ja zal zeggen tegen de sleepwet, omdat "de wet belangrijk is voor Nederland".

Dankzij het standpunt van de coalitie lijkt het geen zin te hebben om te gaan stemmen tegen de Sleepwet, als inderdaad de benodigde aantal handtekeningen zijn verzameld. Volgens de initiatiefnemers zijn er ruim 400.000 handtekeningen opgehaald, er is dus een ruime marge ten opzichte van het minimaal vereiste aantal van 300.000 stemmen. 

Oekraïne
Op het moment dat de referendumwet in 2015 werd ingevoerd kon het volk in april 2016 stemmen over het associatieverdrag met Oekraïne. Bij dat referendum stemde 61 procent van de kiezers (bij een opkomst van 32 procent) tegen. Toen vond Buma wel dat de uitslag gevolgd moest worden, maar werd door zijn eigen fractie overruled die de 'bijsluiter' van Mark Rutte steunde. 

Volgens Buma zou de uitslag van het referendum, dat tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 gehouden zal worden, ook een vertekend beeld geven omdat er niet overal verkiezingen zijn. "Op sommige plekken krijg je dus opkomst van 10 procent voor het referendum en op andere plekken van 70 procent. Dat klopt gewoon niet."

Hoewel het dus duidelijk is dat het raadgevend referendum wordt afgeschaft en de stem van het volk genegeerd zal gaan worden door de regering is het nog wel mogelijk om een referendum te houden over het afschaffen van het referendum volgens de Raad van State. Het is onbekend of de uitslag van een dergelijk referendum wel door de coalitie zal worden gerespecteerd, hoewel het antwoord op die vraag eigenlijk wel te raden valt.