Kilometerheffing op de formatietafel

GroenLinks is niet meer betrokken bij de coalitieonderhandelingen, maar toch ligt er een plan voor het invoeren van kilometerheffing op de formatietafel. De beoogde coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wil een heffing invoeren voor vrachtwagens.

De partijen zijn daarvoor in gesprek met brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Directeur Ad Toet vindt het invoeren van een kilometerprijs voor vrachtverkeer een logische gedachte, omdat andere landen ook al dergelijke systemen hebben. De EVO (organisatie van goederen vervoerende bedrijven) is minder enthousiast, omdat het niet gaat leiden tot minder transport. Zij zien liever een kilometerheffing voor alle motorvoertuigen. Beiden vrezen overigens wel een prijsstijging voor de consument, omdat de prijzen toch zullen worden doorberekend als transport duurder wordt.

Milieuorganisaties wordt ook gevraagd om mee te denken, en zij zijn met de klimaatdoelen in het achterhoofd uiteraard wel enthousiast. Volgens Natuur en Milieu is de invoering niet ingewikkeld, omdat de kastjes al in de vrachtwagens aanwezig zijn.

Hoe ver de onderhandelingen gevorderd zijn is niet bekend, maar er zou een 'ambitieus plan' liggen waarbij 'elke sector betrokken is'. D66 en ChristenUnie hadden beide een vorm van kilometerheffing in hun verkiezingsprogramma staan, maar de VVD is er altijd tegen geweest. Volgens het Centraal Planbureau kan deze vorm van kilometerheffing tot een miljard euro opleveren.

In België en Duitsland geldt al een tolsysteem voor vrachtwagens. Ook andere landen hebben tolvignetten, zoals bijvoorbeeld Zwitserland. Het Belgische systeem, dat afgelopen januari in werking trad, wordt nog steeds geplaagd door storingen en torenhoge boetes voor nietsvermoedende chauffeurs. Op dit moment betalen Nederlandse chauffeurs wel in het buitenland, maar niet andersom.